Kuljetusyrityksille polttoainetuki
Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljyä, jonka liikennekäyttö on kielletty.
Uutiset

TEM: Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki – haettavissa viimeistään marraskuussa

Hallitus esittää 4.8.2022, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta ja päätti eduskunnan lausuman perusteella selvittää, onko mahdollista tukea myös kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita. 

Polttoainetuki kompensoisi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan.äHintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. 

Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu.  

Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaisi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukaudelta. Korvauksen laskennan lähtöarvona on polttoaineen keskihinta Tilastokeskuksen mukaan. 

Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena. Tuki olisi haettavissa viimeistään marraskuussa 2022.