Kanadanhanhi
Kanadanhanhi voi aiheuttaa mittavia tuhoja viljapelloille. Peltometsästys alkaa 10.8. ja tavanomainen 20.8.
Uutiset

Merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa –

Metsästystä harrastaville on alkamassa mukava syyskausi, viljelijöille taas ei. Hanhiparvet voivat aiheuttaa vahinkoja sadolle loppukesällä. Meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilta 10.8. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä.
Merihanhen metsästys ajanjaksolla 10.8 – 20.8 klo 12 on sallittu seuraavin rajoituksin.

Rajoitukset:

• Metsästysalue: Rannikkoalueen pellot, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää metsästyksessä.  

• Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty metsästyksessä 10.8. – 20.8. kello 12

• Saalisilmoitusvelvollisuus. Saaliit kirjataan Oma riistaan  tai toimitetaan saalisilmoituslomakkeella. Voimassa myös 20.8. – 31.12.

• Metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö on kaksi merihanhea. Voimassa myös 20.8. – 31.12.
Merihanhi on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järviin, siksi se rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan. Kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus ja mahdollisuudet ehkäistä vahinkoja.

Kanadanhanhen metsästys 10.8 – 20.8 klo 12 

Kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä. 

Kanadanhanhen peltometsästys on sallittu koko maassa pelloilla, jotka ovat tavanomaisessa viljan ja muun kasvin tuotannossa, ja joiden tarkoitus on tuottaa satoa myytäväksi tai tuotantoeläinten ravinnoksi. Tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja ei saa hyödyntää kanadanhanhen peltometsästyksessä.  

Meri- ja kanadanhanhen tavanomainen metsästys alkaa 20.8 klo 12.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. klo 12. Merihanhen saalisilmoitus sekä metsästäjäkohtainen kahden linnun päiväkiintiö ovat voimassa koko vuoden.

Tunnista ennen kuin ammut

Hanhissa on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää.  Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä kutakin lajia saa metsästää. Suomen riistakeskuksen sivuilta (https://riista.fi/metsastys/metsastysajat ) löytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista. Riistainfossa voi päivittää lajintuntemustietonsa https://www.riistainfo.fi

Lisätietoja:

Lisätietoja alueittain saa alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, ks. http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot