OmaSp:n yritys- ja varainhoidon tiimin henkilökuntaa. Takana vas. Tiina Kallonen, Markku Merenluoto ja Päivi Helenius. Edessä vas. Tarja Ahonen, Leo Schroderus, Maija Koivunen ja Tuukka Karhu.
Hyvä tietää, kumppanuus

Taloudellinen tasapaino on keskeinen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia

Taloudellinen hyvinvointi on keskeinen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Taloudellinen hyvinvointi vaikuttaa vahvasti mielen hyvinvointiin ja sitä kautta mm. unen laatuun ja energiatasoon. Taloudellinen tasapaino vapauttaa mielen kapasiteettia muihin osa-alueisiin, kuten fyysisestä kunnosta ja terveydestä huolehtimiseen sekä yrittäjän näkökulmasta tärkeiden verkostojen luomiseen sekä oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen pätevät samat asiat ja motivaatiovaateet kuin vaikkapa painonpudotukseen tai tupakoinnin lopettamiseen. Tavoitteiden onnistumisessa auttaa itsetutkiskelu: Kuka haluan jonain päivänä olla ja mitkä ovat omat arvoni?  Arvot ohjaavat toimintaamme ja auttavat tavoitteiden saavuttamista. Kun toiminta on ristiriidassa arvojemme kanssa, aiheuttaa se stressiä, epämukavuutta ja sisäistä konfliktia. Arvoristiriidat syövät valtavasti henkistä kapasiteettia ja hyvinvointia ja vievät energiaa tavoitteisiin tähtäävästä tekemisestä.

Miksi, mitä ja miten?

Tiedostamme kylläkin keinot, joilla voimme tähdätä parempaan – esimerkkinä vaikkapa vaurastuminen – mutta motivaatiomme ei välttämättä kestä kauan. Tämä johtuu siitä, että saavuttaaksemme pitkällä aikavälillä parempaa, pitää lyhyellä tähtäimellä luopua jostain nopeaa mielihyvää tuottavasta asiasta.

Kun tiedät, mitä taloudessasi tavoittelet, voit pohtia syvempiä motiivejasi kolmen kysymyksen avulla:

1. Miksi?

  • Miksi tämä taloudellinen tila on minulle tärkeää?
    • Pohdi omia arvoja ja määritelmääsi itsestäsi: Kuka haluat tulevaisuudessa olla?  Tämän tiedostaminen auttaa sitoutumaan tavoitteeseen ja ylläpitämään motivaatiota.

2. Mitä?

  • Mitä tietoja, taitoja ja asioita tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi tavoittelemasi taloudellisen tilan?
    • Mikä estää sinua?
    • Mistä pitää luopua, että jotain parempaa voi tulla tilalle?

Miten?

  • Vastaa kysymysten jälkeen, millä konkreettisilla teoilla voit edetä kohti tavoitettasi.

Kun tavoitteet juontuvat omista arvoistasi ja tarpeistasi, sinun on helpompaa ylläpitää motivaatiota ja löytää voimavaroja, tehdä uhrauksia ja maksaa tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittu panostus ja hinta.  Muista erottaa omat tarpeesi siitä, mitä oletat muiden odottavan sinulta.

Matkalla kohti vaurastumista, on hyvä huomioida ja juhlistaa pieniä edistysaskeleita ja saavutettuja välitavoitteita. Suuret haaveet kannattaa paloitella pienemmiksi paloiksi. Matkan varrelle tulee väistämättä mutkia ja kuoppia. Joudut tekemään uhrauksia tai luopumaan mukavista hankinnoista saavuttaaksesi myöhemmin jotain enemmän. Tielle tulee aina myös itsestä riippumattomia haasteita, kuten yllättäviä markkinaliikkeitä, suhdannevaihteluita tai isoja muutoksia henkilökohtaisessa elämässä.

Me pankissa autamme sinua mielellämme kulkemaan kohti omia taloudellisia unelmiasi. Ja lopuksi: Muista, että sinulla on lupa olla onnellinen, vaikka et olisikaan vielä saavuttanut tavoitettasi. On tärkeää voida nauttia matkasta kohti päämäärää.

Maija Koivunen

Yritysasiakkuusjohtaja Varsinais-Suomi, OmaSp