Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula
Uutiset

Suomen Yrittäjät: Ylitöitä saa teettää ja tehdä myös kiellon aikana

Työntekijät, myös ammattiliittoihin kuuluvat, saavat halutessaan tehdä ylitöitä myös ylityökiellon aikana, muistuttaa Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula.

Teollisuusliitto julisti keskiviikkona yli kolmen viikon ylityökiellon useille teollisuuden aloille. Ylityökielto koskee muun muassa teknologia- ja kemianteollisuutta. 

Ylityötä on työnantajan aloitteesta työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

– Työnantajalla on oikeus teettää ylityötä ylityökieltoilmoituksesta huolimatta, mikäli työntekijä siihen suostuu, Yrittäjien Makkula sanoo.

Ylityökielto on työntekijäpuolen käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä ylityötä tehdä. Ylityökielto koskee sen julistamien työntekijäliittojen jäseniä, ja ylityökiellon aikana työntekijöillä on muutoin velvollisuus työskennellä työsopimuksensa mukaisesti.

Työtaisteluun, myös ylityökieltoon, osallistuminen on työntekijälle täysin vapaaehtoista eikä työntekijöitä voida pakottaa noudattamaan ylityökieltoa.

– Jos järjestäytynyt työntekijä ei noudata liiton julistamaa ylityökieltoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia, esimerkiksi liitosta erottaminen. Järjestäytymättömiä

työntekijöitä liiton julistama ylityökielto tai esimerkiksi vuoronvaihtokielto ei velvoita millään tavalla, Makkula sanoo. Yrittäjien Makkulan mukaan ylityön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja ylityön tekemisestä on siis sovittava työnantajan ja työntekijän välillä.