Slut ry
Musiikkimarkkinassa on nyt liian vähän aitoa kilpailua ja monipuolista tuotantoa, koska kolme suurta ylikansallista levy-yhtiötä hallitsee Suomen markkinoista yli 95 %. Valtaosa suomalaisen musiikkialan rahavirroista meneekin musiikin teollisten tekijänoikeuksien tulovirtoina ulkomaille ohi suomalaisen omistuksen ja kansantalouden.
Uutiset

Suomen Luova Talous SULT ry vaatii: Kotimainen musiikkitarjonta monipuoliseksi, lisää rahoitusta ja aitoa kilpailua alalle

Suomen Luova Talous ry on huolissaan musiikkialan tilanteesta. Kolme miljoonaa suomalaista musiikinystävää jää kuluttajina nykyisen musiikkitarjonnan ulkopuolelle, koska suomalainen musiikkimarkkina ei toimi, kuten täydellisen kilpailun markkinan pitäisi toimia.

Musiikin tuotanto ja tarjonta ovat kaventuneet dramaattisesti. Medioissa ja suoratoistopalveluissa esiin pääsee pääasiassa 15-35 -vuotiaille suunnattu musiikki, toteaa Suomen Luova Talous ry SULT kannanotossaan.

CD-levyn kulta-aikana vielä 3,5 miljoonaa suomalaista osti tallennettua musiikkia. Nyt musiikin suoratoistopalveluilla on maksavia asiakkaita 0,5 miljoonaa. Potentiaalisesta ostajakunnasta jää tavoittamatta 3 miljoonaa ihmistä.

Musiikkimarkkinassa on nyt liian vähän aitoa kilpailua ja monipuolista tuotantoa, koska kolme suurta ylikansallista levy-yhtiötä hallitsee Suomen markkinoista yli 95 %. Valtaosa suomalaisen musiikkialan rahavirroista meneekin musiikin teollisten tekijänoikeuksien tulovirtoina ulkomaille ohi suomalaisen omistuksen ja kansantalouden.

Nyt on viimeinen hetki herätä lisäämään musiikissa kotimaista aineettomien oikeuksien omistusta ja saada näin Suomen BKT luovan talouden osalta pois alisuorittajan paikalta

On tärkeää, että kotimaiset investoinnit musiikin aineettomaan pääomaan on saatava liikkeelle. Kotimaisen musiikkiteollisuuden kasvun isona esteenä on rahoituksen puute. Puutteen suurin syy on, ettei aineeton pääoma eli n.s. IPR-oikeudet käy tällä hetkellä rahoituksen vakuudeksi. Monessa maassa käy.

Toimivan yritysrahoituksen avulla saadaan musiikin aineettomien oikeuksien kotimainen omistus kasvamaan ja hyödyttämään suomalaista kansantaloutta, suomalaista kuluttajaa ja musiikkialan kaikkia toimijoita kirittäen myös kolmea suurta levy-yhtiötä. Nyt aidon ja terveen kilpailun puutteen vuoksi alan markkinapotentiaalista jää liian paljon hyödyntämättä ja siitä kärsii koko kansantaloutemme, toteaa SULT.

Myös musiikkialan tutkimusta ja koulutusta on lisättävä ja koulutuksen pitää yhdistää luovan alan yrittämisen koulutus

Suomessa ja EU:ssa on kyllä tunnistettu luovan talouden suuret mahdollisuudet. Valtionhallinnossa onkin menossa monia parannuksiin tähtääviä hankkeita ja strategioita.

Niihin on ehdottomasti saatava mukaan SULT ry:n esittämä suomalaisen musiikkimarkkinan kovimpien kipukohtien korjaussarja ja kotimaisuudesta on pidettävä huolta, edellyttää SULT.

Musiikki on tärkeä tekijä ihmisen hyvinvoinnille. Siksi alusta loppuun kotimainen musiikkituotanto on myös osa henkistä huoltovarmuuttamme ja siksi huoli nykytilanteesta on todellinen ja siihen on herättävä laajasti, vetoaa SULT.

Kirjoittajat:

Professori Matti Koiranen, SULT ry:n puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Erkki Puumalainen, SULT ry:n hallituksen jäsen, SULT ry:n musiikkijaoston vetäjä

Suomen Luova Talous ry on maaliskuussa 2022 perustettu yhdistys, joka ajaa suomalaisen luovan talouden etua. Ensimmäinen kohde on suomalainen musiikkimarkkina ja sen uuden ekosysteemin mallinnus. Sen jälkeen yhdistys laajentaa edunvalvontaansa muille luoville aloille.