Kipsin kirkastamaa valumavettä kuvattuna viime syksynä kipsikäsitellyn lohkon ojasta. Kuva © Mats Willner
Uutiset

Suomen laajin vesiensuojeluhanke levittänyt kipsiä jo reilut 38 000 hehtaaria

KIPSI-hanke käynnistyi vuonna 2019 Saaristomeren valuma-alueella tarkoituksenaan vähentää maataloudesta vesistöihin aiheutuvaa kiintoaines- ja fosforikuormitusta. Vuonna 2022 KIPSI-hanke laajeni kattamaan koko Suomen rannikkoalueen, missä on runsaasti kipsikäsittelyyn sopivia peltoja ja hyvät mahdollisuudet parantaa vesien tilaa. Haku sulkeutuu kesäkuun lopussa tämän vuoden levitystilausten osalta.

Ennen KIPSI-hanketta kipsinlevitystä vesiensuojelukeinona on testattu ainakin Trap- ja SAVE-hankkeissa, joissa levitysala oli yhteensä 1652 hehtaaria. John Nurmisen Säätiön johtamassa Vantaanjoen kipsihankkeessa oli puolestaan mukana 73 maatilaa ja kipsiä levitettiin 3615 hehtaarin alalle. Tällä hetkellä John Nurmisen Säätiön rahoittamassa ja Rädda Lumparn -järjestön kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa kannustetaan myös ahvenanmaalaisia viljelijöitä kokeilemaan kipsiä maanparannusaineena.

Kipsiä on eri hankkeissa levitetty nyt siis jo noin 45 000 hehtaarille. Kipsi vähentää kotimaisen tutkimustiedon mukaan sekä maa-ainekseen sitoutuneen että liuenneen fosforin huuhtoutumista. Fosfori säilyy maassa kasveille käyttökelpoisessa muodossa eikä mitään haittoja viljelyyn ole raportoitu. Kipsi vähentää myös liuenneen ja hiukkasmaisen orgaanisen hiilen huuhtoutumista vesistöihin. Maan rakenteen ja kasvukunnon kannalta on hyvä, että hiili pysyy pellossa.

Mikään uusi aine kipsi ei ole kotimaisessa maataloudessa, vaan varsinkin Pohjois-Pohjanmaan perunanviljelijät ovat käyttäneet kipsiä jo vuosia maanparannusaineena sekä kalsiumlannoitteena. Alueen aikaisempi kipsin käyttökokemus on nähtävissä myös hankkeen levitystilastoissa.

Kipsihaku avoinna viljelijöille 30.6. asti

Kipsihaku sulkeutuu perjantaina 30.6. Tämän hakujakson levitykset tehdään syksyn 2023 ja vuoden 2024 aikana. Kipsi tuodaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa. Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla tarkkuuslevittimellä.

Haku aukeaa uudelleen heinäkuussa järjestelmäpäivityksen jälkeen. Heinäkuussa tai sen jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja levitysajankohtaa ei voi silloin enää varmuudella valita syksylle 2023. Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eivätkä ne vaikuta maataloustukiin.

Kuluvan vuoden aikana valtiontukea on mahdollista saada vain kipsin haulle ja maatalouden CAP-ohjelman kautta maanparannuskuitujen haulle.