Osakekurssit 2022
Korkokäyrä on Yhdysvalloissa käänteinen, eli lyhyet korot ovat korkeammalla kuin pitkät korot, mikä on historiallisesti ollut lähestyvän taantuman ennusmerkki. Itse asiassa korkokehitys on nyt antanut voimakkaamman signaalin taantumasta kuin mitä nähtiin ennen finanssikriisiä.
Uutiset

Sijoitusnäkemys: Osakkeet kääntyvät laskuun – euromääräiset korkopaperit sijoittajien turvasatama 

Danske Bankin tuoreimmassa sijoitusnäkemyksessä osakkeiden kehityksen odotetaan kääntyvän laskuun. Alueellisesti suositus on ylipainottaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoita ja alipainottaa Eurooppaa. Paikalliset joukkovelkakirjat nostetaan ylipainoon.

Osakkeiden hinnat nousivat kesän aikana laskevien korkojen ansiosta. Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys odottaa kuitenkin osakkeiden kehityksen heikkenevän, ja siksi suositus on alipainottaa osakkeita ja ylipainottaa korkosijoituksia. Osakkeissa suositellaan tällä hetkellä yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainottamista ja eurooppalaiset osakkeet lasketaan neutraalista painosta alipainoon. Kehittyvien markkinoiden osakkeet pysyvät neutraalissa painossa ja japanilaiset osakkeet nostetaan neutraaliin painoon. 

– Yhdysvaltain työmarkkinat ovat edelleen vahvat ja työpaikkojen määrä kasvaa merkittävästi, työttömyys on alhaista ja palkat nousevat kohtuullisesti. Vaikka odotamme sinne lievää taantumaa, Yhdysvaltojen työmarkkinat ja talous vaikuttavat tällä hetkellä kestävämmiltä kuin useimmat muut taloudet, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto

Euroopan taloudessa nähdään useita haasteita, joista suurin on maakaasun puute talvella. Maakaasun hinta on jo nyt erittäin korkealla Ukrainan sodan seurauksena, ja korkeat hinnat aiheuttavat paineita sekä kotitalouksille että yrityksille. Kaasuhintojen lisäksi laajalle levinnyt kuivuus nostaa sähkön hintaa. 

Painotus defensiivisiin toimialoihin ja paikallisiin joukkovelkakirjoihin 

Näkemys suosittelee ylipainotusta defensiivisiin toimialoihin eli sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka ovat vähemmän riippuvaisia suhdannevaihteluista. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskuntapalveluita tarjoavat yritykset.  

Toimialoista suositus on alipainottaa perusteollisuussektoria, kulutushyödykkeitä ja viestintäpalveluita ja ylipainottaa päivittäistavaroita, terveydenhuoltoa ja yhteiskuntapalvelusektoria. Tällä hetkellä toimialojen sisällä, kuten kulutushyödykkeissä, voi kuitenkin olla suuria alueellisia eroja.  

– Olemme esimerkiksi vähemmän huolissamme amerikkalaisista autonvalmistajista kuin eurooppalaisista, sillä jälkimmäisiin vaikuttavat tuotantoenergian erittäin korkeat hinnat ja odotamme syvempää taantumaa niiden Euroopan kotimarkkinoilla kuin Yhdysvaltojen kotimarkkinoilla, Kivipelto sanoo.  

Suomalaisen sijoittajan näkökulmasta euroalueen valtionlainat ja lähialueiden yhtiöiden lyhyet, euromääräiset korkopaperit antavat mahdollisuuden löytää rahoilleen suhteellisen turvallisen parkkipaikan ja jopa pientä tuottoa sen lisäksi.  

– Koska on kuitenkin odotettavissa, että Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostojaan, on tärkeää painottaa euroalueen korkosijoituksissa lyhyttä duraatiota ja siten minimoida korkoriski, Kivipelto sanoo.  

FAKTALAATIKKO: Merkkejä maailmantalouden taantumasta 

  • Korkokäyrä on Yhdysvalloissa käänteinen, eli lyhyet korot ovat korkeammalla kuin pitkät korot, mikä on historiallisesti ollut lähestyvän taantuman ennusmerkki. Itse asiassa korkokehitys on nyt antanut voimakkaamman signaalin taantumasta kuin mitä nähtiin ennen finanssikriisiä. Samanlaisia merkkejä taantumasta saadaan myös muun muassa globaalista metallien hintakehityksestä, yritysten uusista tilauksista ja ostopäällikköindeksistä.  
  • Kiinan talousluvut ovat jo nyt heikkoja, ja erityisesti Kiinan rakennus- ja asuntomarkkinat osoittavat huolestuttavia merkkejä.  
  • Yhdysvalloissa reaalinen vähittäismyynti on laskenut, ja odotamme kotitalouksien edelleen sopeuttavan kulutustaan korkeampiin hintoihin. 
  • Korkeammat korot voivat luoda lisäpaineita kotitalouksille ja yrityksille, joilla on paljon velkarahoitusta, toisaalta tuotantopanosten hintojen lasku tukee yrityksiä. Korkojen nousu on merkinnyt myös sitä, että useilla asuntomarkkinoilla on nyt nähtävissä merkkejä heikentymisestä, mikä voi myös hillitä kulutusta ja asuntoinvestointeja.  
  • Lisäksi on olemassa joukko geopoliittisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa talouskehitykseen kielteisesti.