Vehnäpelto
Kotimaisen ruokakriisin välttämiseksi viljelijöille on nopeasti saatava uskottava näkymä tulevan talven ja ensi satokauden tuotantopäätöksille.
Uutiset

MTK: Isoimmat ongelmat ratkaistava erillisin kriisitoimin – viljelijöille saatava uskottava näkymä, jotta tuotantopäätöksiä voidaan tehdä

Hallitus sai torstaina valmiiksi esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiesitys ei ratkaise päälle vyöryvää energiakriisiä seurauksineen. MTK painottaa, että kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus edellyttävät nyt hallitukselta jatkuvaa valmiutta sekä nopeaa päätös- ja toimintakykyä. Kotimaisen ruokakriisin välttämiseksi viljelijöille on nopeasti saatava uskottava näkymä tulevan talven ja ensi satokauden tuotantopäätöksille.

MTK arvioi, että nyt Suomessa ja Euroopassa nähtävä ruoka- ja energiamarkkinoiden epävakaus tulee olemaan pitkäkestoinen ilmiö. MTK edellyttää varautumisen ministeriryhmältä jatkuvaa ja määrätietoista työtä kotimaisen ruuan ja energian turvaamiseksi. Meneillään oleva kriisi tulee määrittämään myös ensi kevään jälkeen aloittavan uuden hallituksen sekä työtään aloittavan maatalouden parlamentaarisen työryhmän työtä.  

Verohelpotuksia tarvitaan edelleen

MTK on pettynyt, ettei hallitus esitä jatkoa tänä vuonna käyttöön otetuille maatalouden kiinteistö- ja energiaverojen helpotuksille. Tämä MTK:n riiheltä edellyttämä, yhteensä noin 60 miljoonan euron verohelpotus olisi osaltaan luonut varmuutta tuleville tuotantopäätöksille. Määräaikaisen sähkövähennyksen ja erityisesti sähkötuen jatkovalmistelussa on varmistettava, että maatilatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada kyseistä tukea.  

Alkavan maatalouden uuden CAP-kauden edellyttämä rahoitus on budjettiesityksessä huomioitu sovitun mukaisesti. 

Itä-Suomi ja tiestö vaativat nyt erityisiä toimenpiteitä

On tärkeää, että hallitus budjettiesityksessään huomioi Venäjän rajan sulkeutumisen vaikutukset itäisen Suomen talouteen. Nyt päätetyn yhteensä noin 80 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden lisäksi muuttunut tilanne vaatii alueella jatkossakin vahvoja aluepoliittisia toimia. 

Väylärakentamisen määrärahat eivät ota riittävästi huomioon tienpidon voimakkaasti noussutta kustannustasoa. Esitetyllä rahoituksella tiestön korjausvelka jatkaa kasvuaan. MTK painottaa tierahojen käytössä myös metsä- ja ruokatalouden kuljetusten kannalta tärkeän, vähemmän liikennöidyn tieverkon pitämistä liikennöitävässä kunnossa.  

Budjettiriihi osoitti kahden miljoonan euron määrärahan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ”Välitä viljelijästä” -projektin jatkorahoitukselle ensi vuodeksi. MTK pitää tätä erittäin tärkeänä viljelijöiden jaksamista auttavana toimena.