Sara Kinnunen
Nimitykset

Sara Kinnunen johtamaan Terveystalon Julkisia digipalveluita

Sara Kinnunen (KTM) on nimitetty johtamaan Terveystalon Julkisia digipalveluita, jotka pitävät sisällään sekä digiratkaisut kuin niiden päällä tuotetut uudet palvelutuotannon mallit. Roolissaan hän vastaa liiketoimintasuunnitelman ja strategian toimeenpanosta yhdessä tiiminsä kanssa. Kinnunen raportoi Terveystalon portfolioliiketoimintojen johtaja Mikko Tainiolle. 

“Julkiset digipalvelut -liiketoiminnan tavoitteena on tukea hyvinvointialueita digitaalisen muutoksen matkassa tarjoamalla modernit ja helppokäyttöiset digiratkaisut sekä osaava palvelutuotanto hyvinvointialueille. Saralla on loistavaa kokemusta ja näkemystä kustannustehokkaiden ja vaikuttavien digitaalisten ratkaisuiden rakentamisesta julkisasiakkaillemme”, Mikko Tainio sanoo. 

Sara Kinnunen on työskennellyt Terveystalossa useissa digikehityksen ja -liiketoiminnan rooleissa. 

“Olen luonnollisesti innoissani uudesta roolista. Uudenlaisten palvelutuotannon mallien avulla saadaan aikaan kustannustehokkuutta, josta on hyötyä tiukan taloustilanteen ja osaajapulan ratkomisessa. Digitransformaatio ei tapahdu muuttamalla kertaheitolla kaikki toiminnot uuteen malliin, vaan on tärkeää priorisoida ja uskaltaa valita, mitä asioita muutetaan ensimmäiseksi. Yhdellä alueella se voi olla digitaalisen ajanvarauksen laajempi käyttöönotto ja toisella alueella perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin isojen volyymien siirto chat-pohjaiseksi”, Kinnunen sanoo.

Terveystalo tarjoaa hyvinvointialueille laajan skaalan palveluita, kuten hyvinvointialueiden tarpeisiin personoitavan digialustan, joka sisältää asukkaan digipalvelun ja tehokkaat digityökalut ammattilaisille.  

Kinnunen muistuttaa, että digialusta ei yksinään vielä luo vaikuttavaa lisäarvoa hyvinvointialueille, vaan sen yhteydessä on tuotettava palveluita uusilla, tehokkaammilla toimintamalleilla. Terveystalo tuottaa esimerkiksi moniammatillisen etätiimin palveluita, joilla asiakas saa hoidon tarpeen ratkaisun sujuvasti digialustan avulla.

“Digiratkaisut mahdollistavat sen, että asiakkaan vaivaa tai ongelmaa voidaan alkaa heti ratkoa tehokkaasti. Terveyspalveluissa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas saa yhteyden chat-hoitajaan tai -lääkäriin sen sijaan, että hän lähtisi terveysasemalle. Parhaimmillaan asiakas saa asiansa hoidettua nopeasti kotisohvalta käsin, ja lähivastaanottoajat jäävät niille asiakkaille, jotka niitä aidosti tarvitsevat”, Kinnunen sanoo.