Saaristomeren suojelu
Saaristomeren puhdistaminen tarvitsee uutta rahoitusta ja samalla olemassa oleva budjettirahoitus on myös kohdennettava nykyistä kustannustehokkaammin nimenomaan Saaristomeren valuma-alueelle, jossa ongelmat ovat suurimmat.
Uutiset

Saaristomeri tarvitsee uutta ja kohdennettua budjettirahaa

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki tekivät yhteisen kannanoton Itämeripäivälle 25.8.2022. Itämeren pahimpiin kuormittajiin kuuluvan Saaristomeren ravinnekuormitus voidaan laittaa kuntoon budjettiriihessä. Hallituksen Saaristomeri-ohjelman tavoitteena on poistaa Saaristomeri Itämeren pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä.

Itämeren suojelukomissio, HELCOM, on määritellyt Itämeren kuormittajat ja laatinut näistä listan. HELCOM:n listan kohteet piti puhdistaa vuoteen 2018 mennessä, mutta listaa on yhä jäljellä. Suomen ainut ratkaisematon ns. hot spot on Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitus.

– Saaristomeri on Suomen rannikon huonokuntoisin merialue ja yksi Itämeren rehevöitymisen alkulähteistä. Tämä on tiedetty pitkään, mutta tahto kohdentaa toimenpiteet Saaristomerelle on puuttunut, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies toteaa.

Hallituksen Saaristomeri-ohjelman toteuttamiseksi ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi on kesällä laadittu tiekartta kustannustehokkaista ja konkreettisista toimista. Tehokas uusi toimenpide on esimerkiksi lannan siirron edistäminen.

– Nyt kun konkreettiset toimenpiteet ja niiden vaikutusarviot ovat olemassa, on hallituksen löydettävä riittävä rahoitus tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen. Saaristomeren puhdistaminen tarvitsee uutta rahoitusta ja samalla olemassa oleva budjettirahoitus on myös kohdennettava nykyistä kustannustehokkaammin nimenomaan Saaristomeren valuma-alueelle, jossa ongelmat ovat suurimmat, Turun pormestari Minna Arve sanoo.

Valtiovarainministeriö julkaisi 5.8. ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi. Budjettiehdotus sisältää 3,2 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmaan, joka on osaksi käytettävissä Saaristomeri-ohjelman toimeenpanoon.  

– Hallitus on arvioinut toimenpiteet ja rahoitustarpeet, budjettiriihessä sen pitää sopia puuttuvasta rahoituksesta. Vuosittain Saaristomeren puhdistaminen vaatii 18 miljoonaa euroa, viiden vuoden aikana 100 miljoonaa. Kustannus ei ole lopulta suuri. Kustannustehottomasti vesiensuojeluun ja maatalouden ympäristökorvauksiin on käytetty monin verroin enemmän, eduskunnan Saaristomeriryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo. 

Valtion talousarvion jatkoneuvottelut käydään hallituksen budjettiriihessä elo-syyskuun vaihteessa.