Verotus
Jos kyse on aidosti virkitystilaisuudesta, voi alvin vähentää kokonaan. Jos kyse on edustustilaisuudesta, alvia voi vähentää vain puolet. Näistäkin on verottajalla tiettyjä tulkintoja.
Uutiset

Saako pikkujoulukulujen alv:n vähentää verotuksessa? Tilaisuuden luonne tiedettävä

Henkilökunnan virkistystilaisuuksista aiheutuneet menot ovat yleensä vähennettävissä elinkeinoverolain 7 pykälän yleissäännöksen mukaisina yrityksen tulonhankkimismenoina. Kollektiivisuus on yksi kriteereistä, jotka liitetään tavanomaisen ja kohtuullisen henkilökunnalle tarkoitetun virkistystilaisuuden verovapauden edellytykseksi.

– Kun saatu etu on tuloverolain 69 pykälän mukaisesti tavanomainen ja kohtuullinen, tilaisuuteen osallistumisesta ei synny veronalaista, palkaksi rinnastettavaa, tuloa henkilökunnalle. Säännöksen mukaan arvioidaan verotuksessa henkilökuntaedun verovapaus, on kyse sitten pikkujouluista tai vaikkapa yrityksen kevätliikuntapäivistä, sanoo Markku Ojala Tilisanomissa.

Henkilökunnalle tarkoitettujen virkistystilaisuuksien lisäksi yritykset saattavat järjestää tilaisuuksia, jotka voivat olla luonteeltaan osin virkistystilaisuuksia ja osin niin sanottuja edustustilaisuuksia tai sitten kokonaan edustamista. Tällä on vaikutusta menon vähennysoikeuteen yrityksen verotuksessa.
Tilaisuuden luonne tulee ratkaistavaksi esimerkiksi silloin, kun yritys juhlistaa yrityksen 10-vuotispäiviä yhdessä henkilökunnan ja liikekumppaneiden kanssa.

Mikäli henkilökunta on tällaisessa tilaisuudessa aidosti virkistäytymässä ja mikäli tilaisuus täyttää tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden määritelmän, tilaisuudesta aiheutuvat menot ovat tältä osin vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa eikä osallistumisesta synny veronalaista etua osallistujalleen, Ojala selvittää.

Edustuskuluista voi verotuksessa vähentää puolet, mutta alv-vähennysoikeutta ei ole

Ulkopuolisten osalta kyse on edustustilaisuudesta ja heidän osallistumisestaan syntyneistä menoista yritys voi vähentää tuloverotuksessa vain puolet (50 %) menojen määrästä elinkeinoverolain 8 pykälässä säädetyn edustusmenojen vähentämisrajoituksen vuoksi.

– Tarkasti ottaen, edustuskulukuitit tuodaan kirjanpitoon normaalisti täysimääräisinä, mutta ne kirjataan alv 0 -tilille. Kun tehdään veroilmoitus, vähennetään edustuskuluista siinä yhteydessä puolet, vahvistaa Anne-Maarit Mäki-Rekikoski A-Comptor Oy:stä. (Tarkennus uutiseen 9.12.2022)

– Jos sen sijaan henkilökunta on yrityksen järjestämässä tilaisuudessa paikalla asiakkaita varten ja tilaisuudella tähdätään liikekumppaneiden kestitsemiseen ja liikesuhteiden lujittamiseen, kyse on edustamisesta. Tällöin yritys voi vähentää tilaisuudesta aiheutuneista menoista tuloverotuksessaan vain puolet, mutta tilaisuuden ajalta maksetut oman henkilökunnan palkat ovat kuitenkin vähennyskelpoisia kokonaan. Mikäli tilaisuuteen on lisäksi hankittu esim. vuokratyövoimaa tarjoilua varten, näiden vuokratyömenojen vähentämiseen pätee edellä mainittu sääntö eli vain puolet näistä edustamenoiksi katsottavista menoista on vähennettävissä yrityksen tuloverotuksessa, perustelee Petri Salomaa Tilisanomien artikkelissa.

Teoriassa raja virkistys- ja edustustilaisuuden osalta tuntuu selvältä, kun tilaisuuteen osallistuu henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia. Käytännössä rajanveto ja tilaisuuden luonteen todentaminen voi olla vaikeampaa. Menon vähennysoikeuden näkökulmasta on hyvä määritellä jo suunnitteluvaiheessa, mistä on kyse.

– Arvonlisäverotuksen puolella henkilökunnan virkistystilaisuuksien kulujen sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus on ollut pöydällä käytännössä niin kauan, kuin Suomessa on ollut käytössä arvonlisäverojärjestelmä, eli 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tulkintaongelma kumpuaa siitä, että yrittäjän ja henkilökunnan yksityiskulutus on arvonlisäverotuksessa vähennyskelvotonta, mutta aina ei ole aivan selvää se, mikä on yksityiskulutusta, mikä paremminkin yrityksen liiketoimintaan liittyvää kulua, toteaa Salomaa.

Aiheesta lisää tässä.