Uutiset

Rikolliset ja virukset eivät noudata toimistoaikoja

VSP:n pk-yrityksille kehittämä uusi tietoturvapalvelu tarjoaa toimintaympäristön tehovalvontaa vuorokauden ympäri

VSP Valvon on uudenlainen CSOC-palvelu, joka sopii suurien yrityksien lisäksi myös pienemmille ja keskisuurille yrityksille. Kiinteällä kuukausimaksulla tarjottava palvelu auttaa yrityksiä tunnistamaan ja torjumaan tehokkaasti tietoturva- ja kyberuhkia. Uusi palvelu on saanut yrityksissä erinomaisen vastaanoton.

Tietoturvan tärkeys tiedostetaan erittäin hyvin isoissa yrityksissä, joille on tarjolla järeitä, mutta myös hyvin hintavia tietoturvajärjestelmiä. Pk-yrityksille tarjolla olleet ratkaisut ovat olleet tarpeisiin nähden ylimitoitettuja ja hankinta on usein jäänyt tekemättä liian suuriksi nousevien kustannusten vuoksi.

– Kokoluokasta riippumatta yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä tiiviimmin tietoverkkoihin, minkä vuoksi jokaisen yrityksen on huolehdittava it-ympäristönsä toimintavarmuudesta ja tietoturvasta. Tietoturvan puutteellinen valvonta voi pahimmillaan lamaannuttaa koko yritystoiminnan ja aiheuttaa vahinkoa myös yrityksen asiakkaille sekä sidosryhmille ja jopa koko yhteiskunnalle. Pk-yritysten tarve kyvykkäälle, joustavalle ja luotettavalle palvelulle oli ilmeinen ja päätimme vastata haasteeseen. Palvelu soveltuu hyvin jo 20 laitteen ympäristöillekin, taustoittaa VSP:n IT-liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Julle Rintala.

Kyberuhkien minimoimiseksi myös EU:n verkko- ja tietoturvadirektiiviä päivitettiin viime vuonna. Kansallisesti uutta direktiiviä on sovellettava viimeistään tämän vuoden lokakuussa.

– EU:n uusi direktiivi tuo monille yrityksille lisää tietoturvaan liittyviä velvollisuuksia ja vastuita, joista on hyvä ottaa ajoissa selvää. VSP Valvon -palvelu helpottaa osaltaan myös uuden direktiivin asettamien vaatimusten täyttämistä.

Etuina skaalautuvuus ja selkeä hinnoittelu

VSP Valvon -palvelun suunnittelutyössä on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun skaalautuvuuteen.

– Palvelu on suunniteltu siten, että sitä on helppo laajentaa yrityksen kasvaessa. Päätelaitteita, verkkoja ja pilvipalveluita valvova palvelu soveltuu tästä syystä erinomaisesti pk-sektorin asiakkaille ja totta kai myös suurille yrityksille. Kiinteän hinnoittelun ansiosta yritykselle ei synny yllättäviä piilokuluja, mikä helpottaa tietoturvakustannusten budjetointia. Tätä arvostetaan varsinkin pk-sektorilla.

VSP Valvon -palvelu koostuu neljästä kokonaisuudesta eli valvonnasta, analysoinnista, reagoinnista ja raportoinnista.

– Valvonnan tulee olla jatkuvaa, sillä rikolliset ja virukset eivät noudata toimistoaikoja. Tilanne on oikeastaan juuri päinvastoin eli todennäköisyys kyberiskuille on suuri erityisesti öisin ja loma-aikoina.