Rengas Turun asiakas Kari Aarnio tutustui rakennustyömaahan Marko Rantasen kanssa.
Hyvät yritykset, kaupallinen yhteistyö

Rengas Turku: uuteen toimipisteeseen 6 000 renkaan rengashotelli

Rengas Turku panostaa Avantissa ras­kaan kaluston rengashuoltoon.

Pääpaino Avantissa tulee olemaan kuitenkin raskaan kaluston rengashuol­lossa ja -myynnissä, mukaan lukien maansiirto- ja maatalouskoneet. Avan­tin halliin mahtuvat myös pidemmät re­kat, sillä rakennus on suunniteltu niin, että rekan voi ajaa sen läpi.

Rengas Turun asiakkaille tulee Avan­tiin myös 6 000 renkaan rengashotelli.

Laaja rengasvalikoima myös raskaalle kalustolle

Avantiin tulo aikaistui 2020 tapahtu­neen Pansiontien tulipalon vuoksi, yrit­täjä Marko Rantanen kertoo.

Avantista on tullut logistiikan keskit­tymä, jossa tarvitaan tällaisia palveluja. Totta kai me sinne halusimme mennä, mutta olimme suunnitelleet uutta toi­mipistettä kolmen vuoden päähän. Nyt halli valmistuu jo kesäksi ja toimipis­teen avajaiset pidetään 20.8.

Avantiin siirtyvät myös Rengas Turun logistiikkatoiminnot ja yrityksen hallinto, joka tarvitsee enemmän tilaa.

-Hämeentien toimipistettä emme sil­ti lopeta. Rengasvalikoimamme on Suo­men laajimpia, ja siellä meillä on koko maan kovin tietotaito henkilö- ja erikoi­sautojen vanteista ja renkaista, Ranta­nen huomauttaa.

Raskaan kaluston osuus toiminnas­ta tulee kuitenkin lisääntymään, ja Ren­gas Turku tulee Avantin toimipisteen myötä tarjoamaan laajan ja monipuoli­sen valikoiman myös raskaan kaluston renkaita suoraan varastosta.

-Jatkamme edelleen myös rengasrek­kapalvelua, vaikka tulemmekin nyt lähem­mäs asiakkaitamme, Marko Rantanen muistuttaa. Rengasrekka päivystää 24/7.

Rengas Turun omat asentajat olivat apuna valamassa Avantin uuden 3300 neliön hallin lattiaa.

Digitalisaatio asiakkaan avuksi

Uusissa tiloissa voidaan panostaa myös työmenetelmiin ja tehostaa se­kä nopeuttaa toimintaa.

-Meillä on ollut tosi tarkkaan mieti­tyt prosessit henkilöautopuolella, ja ha­luamme tuoda ne nyt myös raskaan ka­luston puolelle. Myös digitalisaatiota ke­hitetään: asiakas pystyy esimerkiksi nä­kemään omien renkaittensa kunnon re­aaliajassa ja voi itse pohtia, mitä renkai­ta laitetaan mihinkin autoon.

-Haluamme myös kehittää kaupante­komalliamme syventämällä yhteistyötä asiakkaiden kanssa vieläkin enemmän. Pyrimme reagoimaan asiakkaiden muu­toksiin ja myös tähän epävarmaan maail­mantilanteeseen – muun muassa varasto­ja kasvattamalla, Marko Rantanen linjaa.

Yksityisessä omistuksessa oleva Rengas Turku Oy työllistää tällä hetkel­lä 52 työntekijää, mutta Avantiin palka­taan myös lisää väkeä.

-Pääasiassa sinne siirtyvät kuiten­kin ne miehet, jotka menettivät Pansi­ontien palossa työpisteensä. Heidät on pidetty töissä muissa toimipisteissäm­me. Nyt Avantin rakennustyötäkin teh­dään omien rengasasentajiemme avus­tamana, Rantanen kertoo.

Rengas Turku
rengasturku.fi