Ductor Corp. Biogas Plant
Kuvassa esimerkkinä suomalaisen Ductor Corp. -yhtiön Saksan ensimmäinen lisätehdas, joka asennettiin Hareniin, Emsiin. Biokaasulaitoksen käyttäjät voivat siirtyä maissista kanojen kuivikkeeseen syötteenä. Tehtaan ylösajo valmistui vuonna 2022 ja se tuottaa sertifioitua ammoniumsulfaattinestettä ja kiinteää maanparannusainetta. Ductorin biovoimalan kapasiteettia voi nostaa 10 MW:n jatkuvatuottoiseen tehoon.
Uutiset

Ravinnekiertotukea tulossa biokaasulaitoksille

Ravinnekiertotuen avulla biokaasua tuottava yritys valmistaa ja tuo markkinoille biokaasutuotannon sivutuotteista valmistettuja lannoitteita. Maa- ja metsätalousministeriö on loppusuoralla biokaasulaitoksille suunnatun ravinnekiertotuen valmistelussa. 

Tukea ei myönnetä kaikille biokaasua tuottaville laitoksille. Yksi tärkeimpiä tuensaannin edellytyksiä on laitoksen kyky käsitellä lannassa tai vesikasvijätteessä oleva fosfori kustannustehokkaasti lannoitevalmisteiksi.

Toimija ilmoittaa käsittelyyn tarvitsemansa tukitason tarjouskilpailussa

Tarjouskilpailun jälkeen tarjoukset pisteytetään ennalta ilmoitettujen laskentakriteerien perusteella, ja tuki myönnetään parhaiten pisteytyksessä pärjänneille toimijoille. Tuen määrä on sidottu laitoksen vastaanottaman tukikelpoisen biomassan sisältämän fosforin määrään.

Tukea haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, ja tukihakuun liittyvä tarjouskilpailu alkaa myöhemmin ilmoitettavana aikana. Tavoitteena on käynnistää tarjouskilpailu vuoden 2022 lopulla. Ennen tukijärjestelmän käynnistymistä sen tulee saada valtiontukihyväksyntä komissiolta.

Lannoitteita valmistamalla saadaan ravinneylijäämä kuljetettua kustannustehokkaasti alueille, joilla ravinneylijäämää ei muodostu. Toiminnalla edesautetaan vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamista, vähentämällä alueellista ravinnekuormaa sisävesissä ja rannikon merialueilla.