Lasku
Erilaisten palveluiden ostot ja hankinnat lohkaisevat kaupungin vuosibudjetista suuren osan. Ostolaskujen julkaiseminen lisää läpinäkyvyyttä kaupungin hankintoihin ja yleisesti verovarojen käytölle.
Uutiset

Raision kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2021 on julkaistu

Raision kaupunki on avannut ostolaskutietonsa. Ostolaskudata on avattu Kuntaliiton ohjeistuksia noudattaen.

Kaupunki päätti vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä ostolaskudatan avaamisesta. Jatkossa kaupunki avaa ostolaskudatan vuosittain vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilinpäätöksen valmistuttua.

Ostolaskudatassa näkyy muun muassa laskuttavan tahon nimi ja y-tunnus, laskun loppusumma ja laskutettava yksikkö. Ostolaskut julkaistaan siltä osin, kun se on tietosuojan osalta mahdollista. Avoimeen aineistoon ei sisälly yksilöihin liittyviä henkilökohtaisia tietoja tai muusta syystä ei-julkisiksi luokiteltavia aineistoja.

– Ostolaskudatan avaamisesta on tullut paljon toiveita. Erilaisten palveluiden ostot ja hankinnat lohkaisevat kaupungin vuosibudjetista suuren osan. Ostolaskujen julkaiseminen lisää läpinäkyvyyttä kaupungin hankintoihin ja yleisesti verovarojen käytölle. Julkaiseminen tukee myös kaupungin kustannustietoista toimintatapaa, kertoo Raision kaupungin talousjohtaja Sanna Häkli.  

Ostolaskudata (excel): https://www.raisio.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-strategia-ja-asiakirjat/ostolaskut