Kasvuyritys
Suomeen tarvitaan erilaisia strategioita lähestyä yrityksiä sen mukaan, mikä on omistajien kasvuhalukkuus ja kyky investoida omaa sekä vierasta pääomaa yrityksen kasvuun.
Uutiset

PTT: Keskisuuria yrityksiä pitäisi vauhdittaa kasvuun ekosysteemien avulla

Suomalaisten keskisuurten yritysten kasvua ja kilpailukykyä pitäisi edistää kohdentamalla paremmin julkisia ekosysteemipalveluita ja -tukia, sekä tiivistämällä julkisten toimijoiden yhteistyötä, ehdottaa Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvitys. Yrityksiä tulisi myös kannustaa ottamaan itse vahva rooli liiketoiminnan ekosysteemeissä.

– Vihreän siirtymän ja digitalisaation nopeutuminen on kasvattanut ekosysteemien merkitystä nykyisen liiketoiminnan uudistamisessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Ekosysteemi toimintamallina on kuitenkin monelle toimijalle vielä verraten tuntematon, kertoo PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Perinteisiä toimialarajoja sekä arvoketjuja ja -verkostoja ylittävät ekosysteemit ovat tärkeitä vauhdittamaan kansainvälistymistä ja vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä. Mitä laajemmin yritysten liiketoiminta perustuu digitaalisiin tuotannontekijöihin, sitä laajemmin ne ovat jo omaksuneet ekosysteemimäisen arvonmuodostuksen.

Suomessa tulisi olla selkeä kansallinen ja alueellinen ymmärrys ekosysteemeistä ja niiden hyödyntämisestä. Jotta suomalaisyritykset pärjäisivät globaalissa kilpailussa, pitää tunnistaa maan tärkeimmät osaamiskeskittymät ja tukea niitä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten välille.

Tukipolitiikalla on tavoiteltava lisää kasvuyrityksiä

Keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli kasvun, työllisyyden ja innovaatioiden lähteinä, ja niiden merkitys työllistäjänä ja liikevaihdon tuottajana Suomessa on kasvanut 2000-luvulla. Julkisen tukipolitiikan tavoitteena tuleekin olla kasvuyritysten määrän lisääminen.

– Tukien kohdistamisessa tulisi tavoitteellisemmin ottaa huomioon kasvua mahdollistavat tekijät. Tarvitaan erilaisia strategioita lähestyä yrityksiä sen mukaan, mikä on omistajien kasvuhalukkuus ja kyky investoida omaa sekä vierasta pääomaa yrityksen kasvuun, kertoo VTT:n erikoistutkija Magnus Simons.

Julkisen toimijan tulisi tukiprosessissaan varmistaa omistajien kasvuhalukkuus, yrityksen kasvukyky, toimintaympäristön kasvuedellytykset sekä omistajien vakavaraisuus ja investointikyky. Yritykset puolestaan kaipaavat julkisilta kasvu- ja työvoimapalveluilta lisää asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja nopeutta. Digitaalisten palveluiden tulisi olla helppokäyttöisiä.

PTT:n ja VTT:n 50+ SIBS -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten keskisuurten yritysten kestävää kasvua, työllistävyyttä ja kansainvälistymistä voitaisiin tukea globaaleissa ekosysteemeissä. Hankkeen rahoitti Business Finland.

Hankkeen tuloksia on julkaistu Business Finlandin policy brief -sarjassa ”Ekosysteemeistä vauhtia keskisuurten yritysten kasvuun, policy brief 5/2022, ja aiemmin PTT:n raportissa ”Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä”.