Maanrakennus, Työkone
Tukikausi on ajalta 1.2.-30.4.2022 ja tuen määrä tukikaudelta viisi prosenttia ostetun polttoöljyn työkonekäytöstä. Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea.
Uutiset

Polttoainetukea työkoneissa käytetylle polttoöljylle

Hallitus esittää 27.10.2022, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.11.2022. Tuen myöntää Valtiokonttori.

Esitys muuttaa kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaava tuki.

Tukikausi on ajalta 1.2.-30.4.2022 ja tuen määrä tukikaudelta viisi prosenttia ostetun polttoöljyn työkonekäytöstä. Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea.

Polttoöljyn käyttö liikennekuljetuksissa on kielletty, jolloin tuki kohdistuu työkoneisiin. Samalla tavoin kuin kuljetusalalla, hintakehitys on ajanut yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla heijastusvaikutus Suomen huoltovarmuuden ylläpitoon.

Lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, vesiviljelyn tai luotto- tai rahoitustoiminnan piirissä tapahtuvaan polttoöljyn käyttöön, joiden tuilla on eri EU-oikeusperusta ja erilliset tukiohjelmat. Lakia ei sovelleta myöskään kiinteistön lämmitykseen polttoöljyllä. 

Polttoaineiden hinnoissa tapahtui alkuvuonna (helmi-huhtikuu 2022) äkillinen nousu Venäjän Ukrainaan kohdistaneen hyökkäyssodan johdosta. 

Polttonesteiden hinnannousua kompensoiva polttoainetuki tulee haettavaksi marraskuun ajaksi. Polttoainetuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta.  

Molempien tukien hakuaika on 1.–30. marraskuuta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Valtiokonttorin info tuen hakemisesta ma 31.10. klo 11.00

Webinaarissa käydään läpi polttoainetuen hakemista ja ehtoja. Tapahtumaan voit osallistua ilman ennakkoilmoittautumista alla olevan linkin kautta. Se myös tallennetaan ja tallenne tulee katseltavaksi polttoainetuen verkkosivuille pian tapahtuman päättymisen jälkeen.

WEBINAARI: NÄIN HAET POLTTOAINETUKEA 31.10. KLO 11.00 >

Tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat tavara-​ tai henkilökuljetusta maanteillä tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.