Osa koronapandemian aiheuttamien rahoitushaasteiden kanssa painivista pk-yrityksistä kärsii nyt myös Ukrainan kriisistä ja sen seurauksista.
Uutiset

Pk-yritysten kassa on koetuksella kahden koronavuoden jälkeen

Pk-yritysten suurimmat kasvun haasteet ovat talous ja kasvun rahoitus. Tieto käy ilmi Kasvu Openin sparrausohjelmiin hakeneiden yrittäjien antamista vastauksista.

Pk-yritysten suurimmat kasvun haasteet liittyvät talouteen ja kasvun rahoitukseen. Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisästä tulos ei yllätä. Räisänen on tehnyt vuosia työtä kasvuyrityskentässä. 

– Kun yrittäjiä pyydetään arvottamaan kehityskohteita, joihin he toivovat sparrausapua, talous ja kasvun rahoitus ovat aina top 3 -joukossa. Tänä vuonna teema nousi ykkössijalle, Räisänen sanoo.

Räisänen kertoo, että yrittäjien vastauksissa näkyy kassan tyrehtyminen.

– Koronavuodet ovat koetelleet monen yrityksen taloutta, ja kahden vuoden jälkeen kassa alkaa olla tyhjä. Yrittäjille se tarkoittaa muun muassa, että rekrytoinnit sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ovat vaarassa.

Lukuja pk-yrityksistä: talous ja kasvun rahoitus

  • 30 prosenttia yrittäjistä nostaa talouden ja kasvun rahoituksen yrityksen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi.
  • 38 prosenttia yrittäjistä sanoittaa talouden ja kasvun rahoituksen yhdeksi kasvun haasteeksi, joka yrityksen on ratkaistava.
  • Lähes 15 prosenttia kokee talouden ja kasvun rahoituksen haasteiden hidastavan myynnin ja markkinoinnin kehitystä, kuten myynnin ja markkinoinnin rekrytointeja.
  • 25 prosenttia nostaa myynnin ja markkinoinnin yrityksen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi.
  • Vuonna 2021 yrittäjien tärkein kehittämiskohde oli myynti ja markkinointi.

Muuttunut markkinatilanne lisää pk-yritysten epävakautta

Muuttunut markkinatilanne Euroopassa ja globaaleilla markkinoilla lisää painetta pk-yrityksissä. Koronapandemiasta toipuvista pk-yrityksistä osa kärsii nyt Ukrainan kriisin seurauksista: hidastuneista materiaalivirroista ja myynnin vaikeuksista – sekä muun muassa näiden seurausten aiheuttamista taloudellisista haasteista.

– Pk-yritysten vastauksissa ei näy vielä suurta paniikkia liittyen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kriisitilanne nousee esille vain noin 3 prosentilla vastaajista. Toisaalta, esimerkiksi vuoden 2020 koronapandemian vaikutukset yritysten kehittämistarpeisiin näkyivät vasta vuonna 2021 saaduissa vastauksissa, Leena Räisänen sanoo.