Inflaatio
Inflaatio eli hintojen nousu syö palkansaajien reaaliansioita palkkojen noususta huolimatta.
Uutiset

Palkansaajien reaaliansiot laskivat 4,6 % huhti-kesäkuussa, nimellisansiot nousevat 2,5 % edellisvuodesta heinä-syyskuussa

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 huhti-kesäkuussa 2,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 4,6 % edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 huhti-kesäkuussa yksityisellä sektorilla 2,2 %, valtiolla 2,0 % ja kuntasektorilla 1,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntasektorin yksityistä sektoria ja valtiota matalampi ansiotason nousu vuoden toisella neljänneksellä johtui siitä, että kuntasektorilla sopimuskorotukset ajoittuivat vuonna 2022 myöhempään ajankohtaan kuin vuonna 2021.

Inflaatiovauhti heikentää reaaliansioiden kehitystä

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Keskimääräinen reaalisen ansiotason huippu saavutettiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin reaaliansiot olivat keskimäärin 6,4 % suuremmat kuin vuonna 2010. Tämän jälkeen hintojen nousu on ollut selvästi nopeampaa kuin nimellisansioiden nousu. Tämän vuoden toisella neljänneksellä reaaliansiot olivat enää 1,6 % suuremmat kuin vuonna 2010.

Heikointa kehitys oli kuntasektorilla, jossa vuoden 2022 toisella neljänneksellä pudottiin suunnilleen vuoden 2010 tasolle. Kuntasektorin jyrkimpään laskuun vaikutti myös se, että kunnissa on tänä vuonna maksettu sopimuskorotuksia myöhemmin kuin vuonna 2021. Kuntasektorilla pudottiin vuoden 2010 tasolle myös vuonna 2017, jolloin kilpailukykysopimus alensi julkisen sektorin ansiotasoa kolmeksi vuodeksi.

Palkansaajien nimellisansiot ovat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 heinä-syyskuussa 2,5 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Lue tarkemmat tiedot Tilastokeskuksen sivuilta.