Paikallinen palkoista sopiminen ei maita työnantajille teknologiateollisuuden aloilla
Uutiset

Paikallinen palkoista sopiminen ei maita työnantajille teknologiateollisuuden aloilla

Ylemmät Toimihenkilöt YTN selvitti, miten teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan yrityksissä on tänä keväänä sovittu ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista. Kyselyyn osallistuneiden luottamusmiesten vastauksista selvisi, että teknologiateollisuuden alalla 36 prosenttia ja suunnittelu- ja konsulttialalla vain 15 prosenttia teki yrityskohtaisen sopimuksen palkankorotusten kohdentamisesta.

– Tulokset ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, että työnantajia edustava Teknologiateollisuus ry on jo vuosia rummuttanut paikallisen sopimisen puolesta erityisesti palkkojen osalta. Luottamushenkilöiden mukaan paikallinen sopiminen tyssää siihen, että työnantajilta puuttuu motivaatiota, aikaa ja osaamista paikalliseen sopimiseen. Helpointa on mennä perälaudan eli työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti, sanoo YTN teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Hannu Takala.

– Työnantajat tuntuvat ottavan työehtosopimuksen perälaudan kattona. Vaikka yrityksellä menisi kuinka hyvin, sen yli ei oikein haluta sopia. Siksi meille on tärkeää edelleen jatkossakin neuvotella työehtosopimuksiin mahdollisimman hyvät perälautaprosentit, jatkaa YTN suunnittelu- ja konsulttialan sopimusalavastaava Tuula Aaltola.

Kyselyn tuloksista käy myös ilmi, että luottamusmiehet kokivat, että työantajan edustajalla ei useinkaan ollut todellisuudessa valtuuksia tai halua aidosti neuvotella palkkaratkaisusta. Suunnittelualalla vain kolmannes ja teknologiateollisuudessa noin puolet vastaajista koki, että palkkaratkaisusta voitiin neuvotella aidosti.