Oppisopimus
Valtakunnallisessa syyskuussa julkaistussa Yrittäjägallupissa yli 5 henkeä työllistävistä yrityksistä lähes 70 prosenttia ilmoitti, että yrityksen on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Siksi oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteispeliä on tiivistettävä, jotta voidaan vastata paremmin yritysten osaamistarpeisiin ja rakentaa niihin pohjautuvia ratkaisuja.
Uutiset

Osaajapula piinaa yrityksiä – Varsinais-Suomessa kootaan uudenlaista palvelupolkua vastaamaan yritysten tarpeisiin 

Alueen hajanaiset palvelut ja toimijat halutaan nivoa yhteen ja sitouttaa siihen, että yrittäjä löytää tarvitsemansa osaamis- ja koulutuspalvelut yhdellä yhteydenotolla. 

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko ovat käynnistäneet Osaamisen ensiapua yrittäjille -kokeiluhankkeen, jonka kautta kootaan yhteen yrittäjille tarjolla olevat koulutus- ja osaamispalvelut. Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen liitto.  

– Hankkeen tavoitteena on eräänlaisen ensiapu- tai palokuntamallin rakentaminen alueelle yrittäjien koulutus- ja valmennuspalvelujen tehokkaaksi kohdentamiseksi. Ideana on se, että Varsinais-Suomeen koottaisiin pooli asiantuntijoista, jotka lähtisivät liikkeelle yrittäjien palvelupyyntöjen pohjalta ripeästi ja joustavasti, hanketta vetävä koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio Varsinais-Suomen Yrittäjistä kertoo. 

Tavoitteena on, että hankkeen kautta luotu malli voidaan kopioida ja hyödyntää alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnan tasolla

Sekä Varsinais-Suomen vuoden 2022 Maakuntaennuste että Yrittäjien Pk-barometri kertovat, että osaavan työvoiman saatavuus on yrittäjien suurimpia huolenaiheita maakunnassa. Molemmissa tutkimuksissa noin joka viides yrittäjä ilmoitti työvoiman saatavuuden olevan yrityksen kehittämisen tai kasvun esteenä. Valtakunnallisessa syyskuussa julkaistussa Yrittäjägallupissa yli 5 henkeä työllistävistä yrityksistä lähes 70 prosenttia ilmoitti, että yrityksen on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. 

– Vaikuttamistyön ohella haluamme tehdä konkreettisia asioita työvoimanpulahaasteen taklaamiseksi. Yrittäjän näkökulmasta pirstaleiset palvelut ja eri toimijoiden alle hajanaisesti sijoittuneet asiantuntijat on saatava taklaamaan tätä yhteistä haastetta nykyistä koordinoidummin. Tämä vaikuttaa positiivisesti koko maakunnan elinvoimaan, Johanna Vainio toteaa.   

Koulutustarjontaa halutaan kehittää ketterämmäksi – nyt kartoitetaan tarpeita

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa eri koulutusasteiden oppilaitosten ja muiden kehittäjäorganisaatioiden sisäisiä valmiuksia täsmäkehittää koulutustarjontaansa ketterästi työelämän ja yritysten tarpeiden pohjalta. Kokeiluhankkeen jälkeen tavoitteena on, että palvelusta tulee pysyvä osa Varsinais-Suomen alueen yrityspalvelukonseptia. 

– Yrityksen voivat tietenkin tehdä paljon itse, mutta oppilaitosten, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteispeliä on tiivistettävä, jotta voidaan vastata paremmin yritysten osaamistarpeisiin ja rakentaa niihin pohjautuvia ratkaisuja. Tähän on nyt hyvät lähtökohdat, Rasekon rehtori Maria Taipalo sanoo. 

Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Parhaillaan on käynnissä kartoitusvaihe, jossa selvitetään olemassa olevan alueellisen toimijajoukon tilanne ja yritysten tarpeet. Ensi vuoden alkupuolella mallinnetaan kartoitusvaiheen tulosten pohjalta alueellinen osaamisekosysteemi sekä muotoillaan ekosysteemin tuottamalle konkreettiselle palvelulle selkeä yrittäjälähtöinen palvelupolku ja -lupaus. 

Työn pohjalta tehdään yritysten kanssa kokeiluja, jossa luodun mallin toimivuutta testataan käytännössä. Palautteen ja kokeilun tuloksia hyödynnetään yrityksille suunnatun palvelun ja sen tuottavan verkoston jatkokehittämisessä.