Iän merkitys työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla.
Uutiset

Oma ikä koetaan suurimmaksi työllistymisen esteeksi

Iän merkitys työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla. Yli 55-vuotiaista ylivoimainen enemmistö nimesi ikänsä työllistymisen esteeksi. Korkeakoulutetut kokevat ikänsä yhtä suureksi esteeksi työllistymiselle kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneet. 

Työttömät ja osa-aikatyötä tekevät kokevat oman ikänsä suurimmaksi esteeksi työllistyä. Iän nimesi työllistymisen esteeksi 31 % työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista.  

Tulos saatiin YTK Työttömyyskassan Jäsenpulssi-kyselystä, johon vastasi lähes 23 000 YTK:n jäsentä.  Vastaajia oli kaikilta toimialoilta ympäri Suomea.  

Kokemus iän merkityksestä työllistymisen esteenä kasvaa yli 45-vuotiailla vastaajilla. 55–64-vuotiaista vastaajista jo ylivoimainen enemmistö nimesi ikänsä työllistymisen esteeksi. Toisaalta alle 35-vuotiaat eivät juurikaan koe ikänsä rajoittavan työllistymistään. 

Koulutus ei vaikuta asiaan, sillä korkeakoulutetut kokevat ikänsä yhtä suureksi esteeksi työllistymiselle kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneet.  

“Kun on 50 mittarissa, ei pääse edes haastatteluun”, kertoi eräs kyselyn vastaaja.  

“Keskustelu työurien pidentämisestä käy kuumana, ja myös eläkeiän nosto on ollut viime aikoina esillä. Jos 70-vuotiaat pitää saada työelämään, ei 50-vuotias voi mitenkään olla liian vanha töihin. Tässä onkin asenteiden tuuletuksen paikka”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen

Koulutus kannattaa yhä työmarkkinoilla 

Iän jälkeen yleisin syy oli koulutus. 24 % työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista koki, ettei heidän koulutuksensa vastaa työnantajien vaatimuksia. Koulutuksensa kokevat työllistymisen esteeksi etenkin peruskoulun tai toisen asteen tutkinnon suorittaneet työnhakijat. Korkeakoulutetuista harvempi nimesi koulutuksen työllistymisensä esteeksi.  

Soveltuvan kokoaikatyön puutteen työllistymisen esteeksi nimesi 23 % työttömistä ja osa-aikatyötä tekevistä vastaajista, soveltuvien kokoaikatöiden liian pienen palkkatason puolestaan 17 % samasta joukosta.  

Työpaikkojen koetaan olevan kiven alla  

Avoimissa vastauksissa moni työtön vastaaja kertoi, että avoimiin paikkoihin on niin runsaasti hakijoita, että edes haastatteluun pääseminen on vaikeaa.  

“Alallani on niin paljon hakijoita, että on vaikea päästä edes haastatteluun”, kertoi eräs 35–44-vuotias vastaaja.  

“Valtava määrä hakijoita jokaiseen avoimeen työpaikkaan”, kuvaili eräs 45–54-vuotias vastaaja työllistymisen estettään.  

Myös työttömyys itsessään koettiin työllistymisen esteeksi. 

“Koen olevani eri viivalla verrattuna työssä olevaan, vaikka osaamisessani ei olisi mitään eroa toisiin hakijoihin nähden”, eräs työtön vastaaja kertoi.  

Vastaajia kyselytutkimuksessa oli kaikkiaan 22 764. Vastaajat jakautuvat edustavasti eri puolille maata ja eri toimialoille. Kyselytutkimus toteutettiin YTK Työttömyyskassan jäsenille sähköisesti 22.3.2024-28.3.2024.