Vertaamalla nais- ja miesyrittäjien tuntihintoja selvisi, että naisyrittäjän euro 0,85 senttiä eli 15 % pienempi kuin miesyrittäjän. Nais- ja miesyrittäjien välinen ero on kasvanut hieman viime vuodesta, jolloin ero oli 13 %.
Uutiset

Naisyrittäjän euro on 85 % miesyrittäjän eurosta – näissä tehtävissä naisyrittäjät tienaavat miesyrittäjiä paremmin

Naistenpäivän kunniaksi UKKO.fi haluaa nostaa esille naisyrittäjyyttä ja tarjota datan pohjalta ajantasaisen katsauksen aiheeseen. Naisyrittäjien määrä UKKO.fi palveluiden käyttäjänä ja toiminimiyrittäjinä on kasvussa koronavuosien jälkeen.

Vertaamalla nais- ja miesyrittäjien tuntihintoja selvisi, että naisyrittäjän euro 0,85 senttiä eli 15 % pienempi kuin miesyrittäjän. Nais- ja miesyrittäjien välinen ero on kasvanut hieman viime vuodesta, jolloin ero oli 13 %. UKKO.fi haluaa rohkaista yrittäjiä taustasta riippumatta vaatimaan työstään riittävän palkkion ja rikkomaan osaltaan perusteetonta palkkaeroa.

–       Haluamme herättää keskustelua tasa-arvoisesta työelämästä ja osaltamme murtaa yrittäjyyteen liittyviä olettamuksia ja ennakkoluuloja. Jakamalla avoimesti tietoa pystymme osaltamme edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta esimerkiksi palkkioiden maksuun liittyen, kertoo UKKO.fi konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren. 

UKKO.fi tunnisti lisäksi joukon tehtäviä, jossa naisyrittäjät ansaitsevat miehiä paremmin. Selvityksen mukaan etenkin luovilla aloilla naiset ovat onnistuneet hinnoittelemaan työnsä miehiä korkeammalle tasolle. Vaativat kirjailijan, muusikon ja ohjaajan työt osataan hinnoitella ja työtä tehdään ammattimaisesti. Data on kerätty viimeisten viiden vuoden ajalta vuosien 2018-2023 väliltä.

Top 20 tehtävänimikkeen joukosta löytyy mm. seuraavat tehtävät:  

TehtävänimikeNaisten osuus alallaNaisen euro vs. miesten euro 
Matkaopas69 %1,56 euroa
Muusikko27 %1,44 euroa 
Kirjailijat66 %1,43 euroa
Rakennussiivooja37 %1,41 euroa 
Laitossiivooja80 %1,37 euroa
Haastattelija64 %1,32 euroa
Toimittaja80 %1,29 euroa
Liikkeenjohdon konsultti40 %1,27 euroa
Elokuvaaja21 %1,26 euroa
Tarjoilija 79 %1,21 euroa
Siivooja 73 %1,20 euroa
Laulaja68 %1,20 euroa 
Urheiluvalmentaja50 %1,30 euroa 
Kuvaaja (elokuva, valokuva) 33 %1,13 euroa

Tehty selvitys osoittaa myös, että naisyrittäjät työskentelevät monipuolisesti eri aloilla, eikä yrittäjyys ole keskittynyt tietyille toimialoille kuten miesyrittäjillä. 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino motivoi yrittäjäksi 

UKKO.fi:n Kevytyrittäjyys-kyselyn perusteella naisia yrittäjyyteen motivoi etenkin lisäansioiden kartuttaminen (33,1 %), itsensä työllistäminen (21,2 %), yrittäjän vapaus (21,6 %). Kevytyrittäjyys koettiin helpoksi tavaksi ansaita lisäansioita perhevapaan aikana tai työuran loppupuolella eläkevuosina. Lisäksi 46,6 % naiskevytyrittäjistä pitää nelipäiväistä työviikkoa ideaalityöviikkona ja yrittäjyydeltä toivottiin joustoa työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

–       Yrittäjyydeltä haetaan joustavuutta omaan arkeen ja mahdollisuutta tehdä omannäköinen työura, josta saa asianmukaisen korvauksen. Naisia motivoi kevytyrittämisessä nimenomaan itsensä työllistäminen, ei niinkään suuren yrityksen kasvattaminen, kertoo UKKO.fi konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren. 

UKKO-data osoittaa, että naisyrittäjien määrä on vakaassa kasvussa ja toiminimiyrittäjissä naisten osuus on kasvanut parissa vuodessa 43 prosenttiin. Kaksi vuotta sitten naisyrittäjiä oli alle kolmannes UKKO.fi käyttäjistä. 

–       Työelämä on valtavassa murroksessa ja muuttumassa nykyistä yrittäjävetoisemmaksi. Tänä päivänä suomalaisyrittäjistä vain 33 % on naisia ja me kannustamme kaikkia ikään, sukupuoleen ja kansalaisuuteen katsomatta yrittäjyyteen. Niin yritysten kuin yhteiskunnan tehtävänä on purkaa yrittämisen esteitä, olivat ne sitten rakenteellisia tai asenteista johtuvia, lisää Lauri Timgren.