Duunitorin rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikkö Lotta Viljamaa
Uutiset

Näillä aloilla on nyt töitä – katso, miten taloustilanne näkyy työpaikkojen määrässä

Duunitori selvitti, millä aloilla oli eniten avoimia työpaikkailmoituksia tammikuussa 2024. Sosiaali- ja hoiva-ala oli alkuvuoden suurin ilmoittaja. Työnhakijoita kiinnostivat eniten kesätyöt sekä myynnin ja kaupan alan työpaikat.

Tammikuu on työnhakupalvelu Duunitorin datan mukaan perinteisesti vuoden vilkkainta työnhaku- ja rekrytointiaikaa, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Tammikuussa 2024 Duunitorilla julkaistiin noin 44 200 työpaikkailmoitusta. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä laski 32 prosenttia. 

Duunitorin rekrytointipalvelu- ja viestintäpäällikkö Lotta Viljamaa kertoo heikentyneen taloustilanteen näkyvän paitsi avointen työpaikkojen määrän laskuna myös työpaikkailmoitusten lukukertojen kasvuna.

”Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat Duunitorilla noin 15 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että työmarkkinoilla on viime vuotta enemmän aktiivisia työnhakijoita. Ala- ja aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria, eikä osaajien kysyntä ja tarjonta aina kohtaa muuttuneesta työllisyystilanteesta huolimatta.”

Tällä hetkellä Duunitorilla on noin 36 000 avointa työpaikkailmoitusta. Avointen työpaikkojen määrä on todellisuudessa tätä suurempi, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella useampaa kuin yhtä työntekijää.

Sosiaali- ja hoiva-ala oli ylivoimaisesti suurin ilmoittaja

Eniten työpaikkailmoituksia julkaistiin tammikuussa sosiaali- ja hoiva-alalla. Alan työpaikkailmoituksia julkaistiin tammikuussa yli 6 600. Yleinen työmarkkinoiden trendi näkyi kuitenkin myös sosiaali- ja hoiva-alalla: työpaikkailmoitusten määrä väheni tammikuuhun 2023 verrattuna noin 21 prosenttia.

Viljamaan mukaan sosiaali- ja hoiva-alan avointen työpaikkojen määrän laskua selittävät hyvinvointialueiden kovat säästöpaineet. 

”Samaan aikaan koko ala kärsii vakavasta osaajapulasta ja tarvitsee jatkuvasti uutta työvoimaa. Sosiaali- ja hoiva-alan työnantajien on tärkeää satsata johtamiseen sekä työoloihin, jotta alalla riittää osaavia työntekijöitä myös tulevaisuudessa.”

Myynnin ja kaupan alalla oli tarjontaa ja kysyntää

Toiseksi eniten työpaikkailmoituksia julkaistiin myynnin ja kaupan alalla. Alan ilmoituksia julkaistiin tammikuussa yli 4 000. Myös tällä alalla näkyi työpaikkailmoitusten määrän vähentyminen viimevuotiseen verrattuna. Myynnin ja kaupan alan ilmoitusmäärässä oli noin 31 prosentin lasku tammikuuhun 2023 nähden.

Myynnin ja kaupan alalla riittää töiden tarjonnan lisäksi myös kysyntää. Alan työpaikkailmoitukset keräsivät tammikuussa kesätöiden jälkeen toiseksi eniten lukukertoja Duunitorilla.

”Tällä alalla on paljon matalan kynnyksen töitä, jotka eivät vaadi tiettyä koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta. Tarjolla on paljon erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten opintojen oheen, soveltuvia töitä, mikä osaltaan selittää alan suurta suosiota”, Viljamaa kertoo.

Rakennusala oli dramaattisesta laskusta huolimatta kolmanneksi suurin ilmoittaja

Kolmannella sijalla tammikuussa julkaistujen työpaikkailmoitusten määrässä on rakennusala. Rakennusalan työpaikkailmoituksia julkaistiin tammikuussa yli 3 400. Lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on huomattava, sillä rakennusalan ilmoitusten määrä väheni 51 prosentilla.

Rakennusalan kriisi vaikuttaa alan työllisyyteen dramaattisesti. Rakennusliiton mukaan yli viidesosa rakentajista oli tammikuussa 2024 työttömänä tai lomautettuna.

Kuten Duunitorin työpaikkailmoitusdata kertoo, rakennusalan rekrytoinnit eivät kuitenkaan ole kriisistä huolimatta pysähtyneet kokonaan. Viljamaa näkee, että avointen rakennusalan työpaikkailmoitusten määrä on alan kokonaistilanteeseen nähden yllättävän suuri.

”Joukossa on paljon esimerkiksi vuokratyötä tarjoavien yritysten työpaikkoja sekä kesätöitä, jotka voivat olla alan työnantajille keino saada lyhytaikaista ja edullista työvoimaa”, Viljamaa kertoo.

Näillä aloilla julkaistiin eniten avoimia työpaikkailmoituksia tammikuussa 2024

 1. Sosiaali- ja hoiva-ala 
 2. Myynti- ja kaupan ala
 3. Rakennusala
 4. Julkinen sektori ja järjestöt
 5. Teollisuus ja teknologia
 6. Ravintola- ja matkailuala
 7. Terveydenhuoltoala
 8. Asennus, huolto ja puhtaanapito
 9. Asiantuntijatyöt ja konsultointi
 10. Kuljetus, logistiikka ja liikenne

Osa työpaikkailmoituksista voi kuulua useampaan kuin yhteen kategoriaan.

Näiden alojen työpaikkailmoitukset keräsivät eniten lukukertoja tammikuussa 2024

 1. Kesätyöt
 2. Myynti- ja kaupan ala
 3. Sosiaali- ja hoiva-ala
 4. Teollisuus ja teknologia
 5. Rakennusala
 6. Kuljetus, logistiikka ja liikenne
 7. Asiantuntijatyöt ja konsultointi
 8. Taloushallinto ja pankkiala
 9. Ravintola- ja matkailuala
 10. Tieto- ja tietoliikennetekniikka