Naantalin kaupunki ja Neste Oyj ovat sopineet maakaupasta koskien Neste Oyj:n omistamaa aluetta Satama-Tupavuoren kaupunginosassa Naantalissa.
Uutiset

Naantalin kaupunki ja Neste Oyj ovat sopineet maakaupasta – Naantalin kaupunki aikoo edistää vihreää siirtymää maa-alueen ostolla Nesteeltä

Naantalin kaupunki ja Neste Oyj ovat sopineet maakaupasta koskien Neste Oyj:n omistamaa aluetta Satama-Tupavuoren kaupunginosassa Naantalissa. Kauppa mahdollistaa vihreän siirtymän hankkeiden sekä uuden teollisen toiminnan kehittymisen Turun seudulla. Alueella on valmista teollisuusasemakaavaa ja erinomaiset logistiset yhteydet.

Neste Oyj:n omistamalla teollisuusalueella toimi vuodesta 1957 Neste Oyj:n öljynjalostamo, jonka toiminta päättyi maaliskuussa 2021 ja alue siirtyi terminaali- ja satamakäyttöön. Jalostamotoiminnan päättymisen jälkeen Naantalin kaupunki ja Neste Oyj ovat neuvotelleet jalostamoalueen viereisen Tupavuoren alueen hankkimisesta kaupungin omistukseen. Neuvottelut saivat alkunsa kehitysyhtiö Green Industry Parkin toiminnan seurauksena.

Nyt sovitun kaupan kohde on pinta-alaltaan noin 21,48 hehtaaria. Rakennusoikeutta kaupan kohteella on n. 84.400 krs-m². Kauppahinta on 1 900 000 euroa.

Kaupan kohde on käyttötarkoitukseltaan osoitettu alueella voimassa olevassa Ympäristöministeriön 14.11.1985 vahvistamassa Tupavuoren asemakaavassa pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). Alue sijaitsee Luolalan teollisuusalueella, aivan E18-tien ja Naantalin sataman läheisyydessä.

Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen esittää 27.11.2023 kokoontuvalle Naantalin kaupunginhallitukselle maakaupan hyväksymistä. Kiinteistökauppaan tulee osoittaa         1 900 000 euron lisämääräraha, minkä vuoksi kaupungin päätösvaltainen toimielin on Naantalin kaupunginvaltuusto. Kiinteistökauppa vaatii toteutuakseen sekä Naantalin kaupungin että Neste Oyj:n päätösvaltaisen toimielimen päätökset.

  • ”Yhteistyö ja neuvottelut Neste Oyj:n kanssa on käyty hyvässä hengessä. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään maakaupan toteuttamista. Alueen siirtyminen Naantalin kaupungin omistukseen mahdollistaa vireillä olevien vihreän siirtymän hankkeiden jatkokehittämisen ja toivottavasti johtaa investointien toteutumiseen alueella. Tällä on merkittävä talousvaikutus koko Turun kaupunkiseudulle”, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.