viljely ei kannata
Tältä näyttää pelto, kun ei kannata viljellä. Maatiloilla on jo nyt ennennäkemätön kannattavuuskriisi käsillä. Nopeita, joustavia ja tehokkaita rahoitusvälineitä tarvitaan välttämättä jo nyt. Ensi vuoden tukimaksatusten siirtyminen jopa kuukausilla olisi tiloille katastrofi, samoin Suomen ruokahuoltovarmuudelle.
Uutiset

MTK:n johtokunta vaatii: Maataloushallinnon korjattava välittömästi tulevan cap-ohjelmakauden maksatusten aikataulusuunnitelma

Ensi vuonna alkava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uusi ohjelmakausi ei saa siirtää tukien maksuaikataulua nykyistä myöhemmäksi, MTK:n johtokunta vaatii. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti perjantaina uuden cap-kauden maksuaikatauluista. Ne siirtäisivät jo vuoden 2023 maksuja tiloille useilla kuukausilla ja jopa pitkälle vuoteen 2024. 

MTK:n johtokunnassa pelätään, että tilipäivän viivästäminen kuukausilla voi johtaa jopa konkurssiaaltoon. 

– Yhtälö on maatilojen maksuvalmiuden  kannalta mahdoton. Maksuaikataulut on saatava välttämättä pysymään ennallaan, ja aikaa hallinnolla on tähän hyvin, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa.

Maksuviiveet tiloille voivat vaarantaa huoltovarmuutemme

Uudelle cap-kaudelle ilmoitetut tukien maksuaikataulujen muutokset aiheuttaisivat syvän maksuvalmiuskuilun suomalaisille maatiloille, totesi MTK:n johtokunta kokouksessaan tiistaina.

Johtokunta huomauttaa, että ala kärsii jo nyt vakavasta kassakriisistä kustannusten rajun nousun takia. Tuotantopanosten osalta erityisesti lannoitteiden, polttoaineiden ja rehujen hinnat ovat ennätystasolla. Samaan aikaan yhä useampaan maatilaan iskee sähkön hinnan moninkertaistuminen. Tuottajahinnat eivät ole tähän kehitykseen pystyneet vastaamaan.

– Meillä on jo nyt ennennäkemätön kannattavuuskriisi käsillä. Nopeita, joustavia ja tehokkaita rahoitusvälineitä maatiloille tarvitaan välttämättä jo nyt. Ensi vuoden tukimaksatusten siirtyminen jopa kuukausilla olisi tiloille katastrofi, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

MTK:n johtokunta vaatii, että maataloushallinto ryhtyy välittömiin toimiin tulevan cap-ohjelmakauden maksatusaikataulujen korjaamiseksi. Johtokunta muistuttaa, että ruuantuotanto on Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittinen ala, joka on turvattava kaikissa oloissa.

MTK toimittanut ministeriöön nopeiden ja välttämättömien toimien listan

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena olot tulevat olemaan pitkään poikkeukselliset ja arvaamattomat. Päättäjien on oltava nyt hereillä, MTK:n johtokunta toteaa.

Maan hallituksessa ruuan ja energian huoltovarmuuden turvaamisen vaatimat toimet ovat valmistelussa varautumisen ministerityöryhmässä. MTK on toimittanut ministerityöryhmälle listan maatilojen kannalta välttämättömistä toimista. Yhdessä Elintarviketeollisuusliiton kanssa MTK esittää muun muassa nopeaa kustannustukea tilanteisiin, joissa maatilojen ja ruokayritysten sähkölasku kasvaa hallitsemattomasti.

– Ilman korjaavia toimenpiteitä olemme menettämässä sukupolven nuoria, osaavia ja investoineita yrittäjiä. Pelastamalla tiloja nyt, pelastamme myös tulevan ruokamme, puheenjohtaja Marttila painottaa.