Maatalous
Lannoitemarkkina on hajanainen ja erot toimintatavoissa sekä laatuvaatimuksissa vaihtelevat suuresti eri jäsenmaissa. Markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi komissio perustaa lannoitemarkkinoiden seurantakeskuksen. 
Uutiset

MTK: EU-komission tiedonanto ei tuonut helpotusta lannoitteiden hinta- ja saatavuuskriisiin

EU-alueen viljelijät vaativat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä  lannoitemarkkinoille. EU-komisison julkaisema tiedonanto 9.11. ei tuonut kuitenkaan juuri mitään uutta lannoitemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.

Komission tiedonannossa ei esitetä nopeita ratkaisuja lannoitteiden saatavuuden turvaamiseksi ja nykyisen korkean hintatason alentamiseksi. Tiedonanto keskittyy pääosin keski- ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

Tiedonannossa toistetaan Pellolta pöytään -strategiassa esitettyjä tavoitteita, kuten korvata epäorgaaniset lannoitteet osittain orgaanisilla lannoitteilla tehostamalla kiertotaloutta. Lisäksi tiedonannossa tuodaan esiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon keinoja ravinteiden käytön tehostamiseksi. 

Positiivista tiedonannossa on kuitenkin se, että markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi komissio perustaa lannoitemarkkinoiden seurantakeskuksen. 

MTK pitää tätä hyvänä asiana ja tärkeänä sitä, että seurantaryhmässä on kattava edustus EU:n jäsenmaista. Lannoitemarkkina on hajanainen ja erot toimintatavoissa sekä laatuvaatimuksissa vaihtelevat suuresti eri jäsenmaissa. 

MTK muistuttaa, että EU kilpailee maataloustuotteilla avoimesti maailmanmarkkinoilla. EU-alueen viljelijät toivovat avoimempaa kilpailua sekä läpinäkyvyyttä markkinoilla, kuin mitä nyt ehdotetulla Fertilizer Market Observatory:llä uskotaan saavutettavan.