Merimaisemaa Korppoosta. © Karoliina Korkiakoski
Uutiset

Merialueilla sinilevät lisääntyneet ja levää ajankohtaan nähden runsaasti, sisävesillä tilanne hieman viime viikkoa parempi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet Lounais-Suomen merialueilla selvästi viime viikkoon verrattuna. Runsaita sinileväesiintymiä on havaittu eri puolilla Saaristomerta ja Selkämerta. Sinilevää on Lounais-Suomen merialueilla runsaasti ajankohtaan nähden, mutta sisävesien osalta sinilevätilanne on tavanomaista parempi.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa kahdeksalla merialueiden havaintopaikalla on havaittu vähäinen määrä sinilevää. Selkämeren havaintopaikoista Rauman edustalla on havaittu runsaasti sinilevää. Saaristomeren alueella erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Naantalin Mynälahdella ja runsaasti sinilevää on havaittu Utön havaintopaikalla. Rotareiden ylläpitämistä merialueiden havaintopaikoista kahdeksalla on havaittu hieman levää ja kahdella runsaasti. Rotareiden tekemistä havainnoista suurin osa on tehty Saaristomeren alueella. Järvi-meriwikiin ja vesi.fi sivustolle on myös tallennettu useita kansalaishavaintoja runsaista tai erittäin runsaista sinileväesiintymistä eri puolilta Selkämerta ja Saaristomerta. Myös suoraan ELY-keskukseen on tullut ilmoituksia runsaista leväesiintymistä Nauvon ja Korppoon pääsaarten eteläpuoliselta merialueelta.

Myös satelliittikuvien perusteella sinilevää on runsaasti Saaristomerellä ja lisäksi kuvista on nähtävissä laajan sinilevälautan muodostuminen Selkämeren avomerialueelle. Tuuliolosuhteet vaikuttavat pintakukintojen kehittymiseen ja sijoittumiseen, minkä vuoksi levätilanne voi avomerialueella muuttua lyhyessäkin ajassa.

Sisävesillä sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista parempi. Sinilevää on vakioseurannassa havaittu kahdella järvellä. Näistä Rymättylän Kirkkojärvellä on havaittu hieman sinilevää ja Kiskon Kirkkojärvellä on havaittu hieman sekä runsaasti sinilevää havaintopaikasta riippuen.  

Tiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi, Havainnot

Aurinkoinen, lämmin ja tyyni sää voi edelleen runsastuttaa sinileväesiintymiä ja nostaa ne pintaan, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä. Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi. Levänäytteen lähettämisestä tulee ensin sopia ELY-keskuksen kanssa (0295 022 530).

Linkkejä:

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)