Eurajoella ja Raumalla toteutettavat kulttuurihankkeet on tunnistettu esimerkkihankkeiksi kansainväliseen tutkimukseen, jossa tutkitaan kaupunkien ulkopuolisia kulttuuri- ja luovia aloja Euroopassa.
Uutiset

Kaksi Eurajoella ja Raumalla toteutettavaa kulttuurihanketta osallistuu kaupunkien ulkopuolista kulttuuria tarkastelevaan kansainväliseen tutkimukseen

Eurajoella ja Raumalla toteutettavat kulttuurihankkeet on tunnistettu esimerkkihankkeiksi kansainväliseen tutkimukseen, jossa tutkitaan kaupunkien ulkopuolisia kulttuuri- ja luovia aloja Euroopassa. Tutkimukseen valittiin yhteensä 12 eri puolilla Eurooppaa toteutettavaa kulttuurihanketta.

IN SITU -tutkimukseen osallistuvat suomalaiset kulttuurihankkeet toimivat tutkimuksen suomalaisella kohdealueella, joka kattaa kaupunkien ulkopuoliset alueet Eurajoella ja Raumalla.
Toinen kulttuurihankkeista on Niko Tiaisen videomappausta hyödyntävä kansainvälinen Mapsion-kulttuurifestivaali, jossa paikallinen historiallinen arkkitehtuuri liitetään kuviin tulevaisuuksista esimerkiksi heijastamalla videoteoksia Vuojoen kartanolla erilaisille pinnoille. Tiainen toimii yhdessä muun muassa paikallisten nuorten kanssa ja tukee hankkeellaan sekä alueen yhteisöllisyyttä että syyskauden matkailua.
Toisessa hankkeessa Maija Esko rakentaa paikallisten kanssa taidesisältöisen kulttuuripolun tapahtumineen. Se nostaa esiin erityisesti Eurajoen Lutan ja Rikantilan alueen luontoa ja piilossa olevaa historiaa esihistoriasta nykypäivään asti. Alueen esihistorialliset kohteet muodostavat jatkumon Sammallahdenmäen pronssikautisen hautaröykkiöalueen kanssa, joka on UNESCOn maailmanperintökohde. Eskon hankkeessa taide luo hiljaisen keskustelun ympäristöön ja kestävyyteen, avaa alueen kertomusperinnettä ja vahvistaa alueellista identiteettiä.
– Esimerkkihankkeilla on keskeinen asema tutkimuksessamme. Tavoitteenamme on havainnollistaa niiden avulla sitä, miten kulttuuri- ja luovien alojen organisaatioiden ja ammattilaisten innovatiivisuudella voidaan kehittää tutkimuksen kohdealueita, kertoo Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori ja kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Katriina Siivonen, joka on toinen hankkeen vetäjistä Suomessa.
Muut mukaan valitut esimerkkihankkeet toteutetaan muilla tutkimuksen kohdealueilla Portugalissa, Irlannissa, Islannissa, Latviassa ja Kroatiassa. Kaikki esimerkkihankkeet kutsutaan osallistavaan seurantaprosessiin sekä koulutus- ja mentorointiohjelmaan. Esimerkkihankkeiden seuranta alkaa lokakuussa 2023.
– Tavoitteenamme on tutkia kulttuuri- ja luovien alojen uudistavaa vaikutusta keskeisiin paikallisiin haasteisiin kohdealueilla sekä vahvistaa alueiden sisäisiä valmiuksia, Siivonen sanoo.
Esimerkkihankkeet valittiin tutkimuksen kohdealueiden kulttuuri- ja luovien alojen toimijoille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyä johtivat Euroopan kulttuurikeskusten verkosto ja tutkimuksen kuusi partneria, joista Turun yliopisto on yksi. Kysely tavoitti kaikkiaan 129 kulttuuri- ja luovan alan toimijaa, joista 87 vastasi osaan kysymyksistä ja 42 kaikkiin niistä. Kaikista kyselyyn vastanneista hankkeista keskusteltiin ja niitä arvioitiin paikallisten sidosryhmien kanssa.
– Kaikilla kyselyyn osallistuneilla kohdealueiden kulttuuri- ja luovien alojen toimijoilla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan koulutukseen. Sen tavoitteena on luoda eurooppalainen ja kansainvälinen verkosto kaupunkien ulkopuolisilla alueilla toimivista kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisista, joiden työskentely vaikuttaa paikkalähtöiseen innovointiin, kertoo Turun yliopiston IN SITU -tutkimuksen erikoistutkija Pauliina Latvala-Harvilahti.
Horisontti Eurooppa -ohjelman hankkeessa ”IN SITU – Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas” (2022–2026) tutkitaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovien alojen erityispiirteitä, tarpeita ja potentiaalia.