Maksuviiveiden määrä on noussut eniten majoitus- ja ravitsemusalalla.
Uutiset

Maksuviiveellisten pienyritysten määrä on kääntynyt kasvuun

Intrumin yritysten maksuviivetutkimus tämän vuoden toiselta vuosineljännekseltä kertoo erityisesti pienempien yritysten kohdalla maksuviiveiden kasvaneen viime vuoteen verrattuna. Trendi on huolestuttava, jos se jatkuu pidemmän aikaa. Kokonaisuudessaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on noussut yli kymmenellä prosentilla viime vuodesta. Nousua maksuviiveissä on ollut koko maassa ja lähes kaikilla toimialoilla. Suurinta viiveiden määrän nousu on ollut suhdanneherkällä majoitus- ja ravitsemusalalla. Kuitenkin verrattuna tämän vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen maksuviiveellisten yritysten määrä on laskenut hieman.

Makrotaloudellisen tilanne kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä on hieman tasaantunut. Korkotasot eivät ole heilahdelleet yhtä voimakkaasti kuin alkuvuodesta, mutta korot ovat edelleen noususuunnassa. Myös hintojen nousu on jonkin verran hidastunut, mutta inflaatio on yhä korkealla tasolla ja laaja-alaista yritysten viedessä nousseita kustannuksiaan yhä kuluttajahintoihin. Tälle vuodelle ennustetaan edelleen lievää taantumaa, mutta sen uskotaan olevan lyhytaikaista.

Maksuviivetutkimus vuoden toiselta vuosineljännekseltä osoittaa, että maksuviiveiden määrät ovat nousseet selvästi verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan, mutta laskeneet hieman suhteessa tämän vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Maksuviiveitä on nyt 19 209 yrityksellä, kun määrä viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 17 402. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on noussut 10,38 prosentilla vuodessa.

Maakuntatasolla maksuviiveellisten yritysten osuus on kasvanut melkein kaikkialla Suomessa, poikkeuksena vain Pohjois-Pohjanmaa. Maksuvaikeuksissa olevien yritysten osuus nousi myös valtaosalla toimialoista poiketen vuodentakaiseen ajankohtaan. Erityisesti kasvua oli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa.

– Huolestuttavaa tutkimustuloksissa on erityisesti se, että pienemmissä yrityksissä maksuviiveet ovat kasvaneet. Pienemmillä yrityksillä viiveiden määrä kuvaa paremmin taloudellisen tilanteen kehittymistä. Pienyrityksillä puskuria pahan päivän varalle on usein vähemmän ja siksi maksuviiveiden torjuminen tarkoittaa usein valintaa kustannusten leikkausten ja investointien välillä. Suurilla yrityksillä maksuviiveet johtuvat pitkälti ostotapahtumien suuresta määrästä sekä laskujen pitkistä käsittelyajoista, kertoo Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Kuluttajien usko tulevaan vahvistunut, yritykset yhä kyynisiä

Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen olivat kesäkuussa selvästi paremmat verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Kasvaneet korkomenot heijastuvat kuitenkin velkaantuneisiin ja osalla kuluttajista maksuvaikeudet ovat lisääntyneet. Tämä näkyy kulutusluottojen noston selkeänä kasvuna viime vuoteen verrattuna. Myös elinkeinoelämän luottamusindikaattori on huomattavasti matalammalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna kaikilla toimialoilla. Vähittäiskaupan luottamus on noussut, mutta muilla toimialoilla luottamus on laskenut. Rakennusalan luottamus on heilahdellut suuresti kevään aikana ja alalla on nähty suurtenkin yritysten konkursseja. Ala on erittäin herkkä suhdannevaihteluille, ja yritysten usko tulevaan on yhä heikkoa.

– Maksuviiveisiin pitäisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa, jotta suuremmilta tappioilta vältytään. Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan 72 prosenttia suomalaisyrityksistä kertoo luottoriskien vähentämisen ja maksuviiveiden torjumisen olevan yrityksen tärkeimpiä strategisia tavoitteita tänä vuonna. Lisäksi 57 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä piti liiketoiminnan kasvua tärkeimpänä asiana. Kasvuhalukkuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä viime vuodesta (51 % vuonna 2022) eli lähes 12 prosenttia. Mielestäni tämä kertoo siitä, että tuotantoketjujen ongelmat ja pahin kustannusten nousutahti on väistynyt pikkuhiljaa ja nyt yritysten pitäisi uskaltaa investoida tulevaan, vaikka haasteet taloudessa laittavatkin vielä kapuloita rattaisiin. Reaaliaikainen perintätiedon hyödyntäminen liiketoiminnan suunnittelussa auttaa, sillä se ennustaa maksuvaikeuksia jo hyvissä ajoin. Yritykset, jotka uskaltavat tehdä kauaskantoisia päätöksiä nyt, keräävät sadon talouden kääntyessä kasvuun, pohtii Iskala.