Mahdollisuus etätyöhön on entistä tärkeämpää työpaikan valinnassa
Uutiset

Mahdollisuus etätyöhön on entistä tärkeämpää työpaikan valinnassa

Hyvä palkkataso on tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien tärkein kriteeri työpaikkaa valitessa, selviää T-Median toteuttamasta työnantajamainetutkimuksesta. Mahdollisuus etätyöhön on noussut tärkeimpien valintakriteerien joukkoon.

T-Media tutki työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä maalis-toukokuussa 2023, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 2 700 tekniikan ja kaupallisten alojen osaajaa. Työpaikan valintakriteereistä kolmen kärkeen sijoittuvat hyvä palkkataso, mielenkiintoiset työtehtävät sekä työpaikan ilmapiiri.

“Korkean inflaation aikana palkkatason merkitys korostuu. Kiinnostus etätöitä kohtaan on kuitenkin kasvanut vielä nopeammin kuin kiinnostus palkkatasoa kohtaan, eikä kiinnostus ole hiipunut koronarajoitusten päätyttyä”, T-Media Oy:n toimitusjohtaja Harri Leinikka sanoo.

Työnantajamainetutkimus 2023. Työpaikanvalintakriteerin valinneiden prosentuaalinen osuus.Vastaajat valitsivat kolme itselleen tärkeintä valintakriteeriä.

Hyvä työilmapiiri pitää pintansa – työtehtävien mielenkiintoisuus menettää merkitystään

Noin neljäsosa vastaajista on nostanut työpaikan ilmapiirin kolmen tärkeimmän työpaikan valintakriteerin joukkoon jokaisessa vuodesta 2015 lähtien toteutetussa tutkimuksessa.

“Vaikka työpaikan ilmapiirin suhteellinen merkitys on pysynyt samana, on se kriittinen tekijä lähityön houkuttelevuuden kasvattamisessa”, Leinikka sanoo.

Työtehtävien mielenkiintoisuus oli tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien tärkein työpaikan valintakriteeri vielä vuoden 2020 tutkimuksessa. Nyt enää vain noin kolmasosa vastaajista valitsee sen yhdeksi kolmesta tärkeimmistä työpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä.

Yhteensä vastaajilta kysyttiin 24 eri väittämää liittyen työpaikan valintaan. Hyvä esihenkilötyö pysyi sijalla 12, mutta mahdollisuus esihenkilötyöskentelyyn on kriittinen työpaikan valintatekijä vain harvalle.

“Kun tarkastellaan merkityksellisiä asioita työelämään liittyen, niin hyvää esihenkilötyötä tai hyvää johtajuutta ei välttämättä pysähdytä miettimään itseisarvoisena, erillisenä asiana. Siten ei ole ihme, että tällaisessa tutkimuksessa itse hyvän esihenkilötyön arviointi ei nouse huipulle”, T-Median vanhempi asiantuntija Nina Laakso sanoo. 

“Valintakriteerien kärjessä olevat tekijät, eli hyvä palkkataso, mielenkiintoiset työtehtävät, työilmapiiri, mahdollisuus etätöiden tekoon sekä mahdollisuus tehdä työtä, joka koetaan merkitykselliseksi, ovat kuitenkin juuri hyvän johtajuuden ilmentymiä.”

Näin tutkimme

T-Median Työnantajamaine 2023 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämään liittyviä arvoja ja työpaikan valintakriteereitä tekniikan ja kaupallisten alojen osaajien keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 21.3.–10.5.2023. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2 700 henkilöä, joista 1 354 oli tekniikan ja 1 346 kaupallisten alojen osaajaa. Vastaajista 1 685 oli näiden alojen työelämässä olevia korkeakoulutettuja ja 1 015 korkeakouluopiskelijoita.