Viljelijät voivat hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksuja sekä korkotukilainan nostolupia syksyn aikana.
Uutiset

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana

Viljelijät voivat hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksuja sekä korkotukilainan nostolupia syksyn aikana. Ruokavirasto valmistelee tällä hetkellä maksujen hakua ja tiedottaa myöhemmin tarkemmasta ajankohdasta, kun maksuhakemuksen tekeminen on mahdollista Hyrrä-asiointipalvelussa.

Kun maksuhakemus on viljelijöiden käytettävissä, valmistellaan toiminnot, jotka mahdollistavat tukien maksamisen viljelijöiden tileille. Ensimmäiset tuet maksetaan myöhemmin syksyllä. Yksittäinen viljelijä saa tuen tilille sen jälkeen, kun maksutoiminnot ovat valmiit, alueellinen ELY-keskus on käsitellyt maksuhakemuksen ja antanut siitä myönteisen maksupäätöksen.

Maatalouden investointi- ja aloitustukien ehdot uudistuivat tänä vuonna uudelle EU-rahoituskaudelle. Uusien ehtojen mukaisten tukien haku alkoi huhtikuussa ja tukien myöntäminen kesäkuussa. Tähän mennessä hakemuksia on tehty hieman yli 2100 kappaletta. Hakemusmäärät noudattelevat suunnilleen viime vuoden tasoa. Haetut euromäärät ovat hiukan suuremmat, mutta ne selittyvät pitkälti nousseilla kustannuksilla.

Hakemusten perusteella investoinnit kotieläinrakennuksiin ja kasvihuoneisiin ovat edelleen vähissä. Energiainvestointien määrä sen sijaan on kasvanut jo useamman vuoden ja on ollut myös tänä vuonna korkea. Pieniä, alle 10 000 euron investointeja on hakemuksista noin viidesosa. Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia on tähän mennessä tehty hieman yli 160 kappaletta.