Lappeenrannan ammattikorkeakoulu
Tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää, että pakkaukset valmistetaan kestävästi. Esimerkiksi tyhjät pakkaukset voidaan kerätä, kierrättää ja käyttää raaka-aineina seuraavien tuotteiden valmistukseen. Väitöstilaisuus aiheesta 2.12.2022.
Uutiset

LUT-yliopisto kehitti työkalun pakkausten valmistuskustannusten ja ympäristövaikutusten laskemiseen

Pakkausten valmistaminen on nykyisessä maailmantilanteessa riskialtista. Energian hinta nousee, kustannukset karkaavat ja raaka-aineiden saatavuus on epävarmaa. Väitöstutkija Marko Ryynänen tutki väitöskirjassaan mallia, jonka avulla pakkausten valmistuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia sekä tuotantoon liittyviä riskejä voidaan arvioida.

– Yritysten on tärkeää valmistautua nopeastikin kehittyviin uhkakuviin ja ymmärtää, miten kustannukset kehittyvät tulevaisuudessa. On punnittava, millaisia riskejä voidaan ottaa ja mitä tulee ehdottomasti välttää. Minua yllätti, kuinka vähän vastaavaa, pakkauksia koskevaa tutkimusta on tehty, Stora Enson Imatran tutkimuskeskuksessa työskentelevä Marko Ryynänen sanoo. 

Tuotantoon kohdistuu myös investointipaineita, koska lainsäädäntö ohjaa käyttämään biopohjaisia materiaaleja, jotka ovat kierrätettävissä ja kompostoitavissa tehokkaasti. FMPC (A forecasting model of packaging costs) on Ryynäsen mukaan hyvä työkalu erilaisten skenaarioiden ennakoimiseen. Sen avulla voidaan laskea myös pakkausten hiilijalanjälki ja selvittää, kuinka sitä voitaisiin pienentää esimerkiksi materiaalien määrää vähentämällä tai pakkausten ilmettä muuttamalla.

– Mallissani on noin 100 syöttöarvoa, ja käytän laskennassa yli 200 kaavaa. Olen poiminut mukaan keskeisimmät muuttujat aina kartongin valinnasta valmiiden pakkausten kuljettamiseen. Näin saadaan tieto materiaalimääristä, energiakustannuksista ja kaikesta muusta, mitä pakkausten valmistamiseen on tarvittu, Ryynänen kertoo. 

Vastuullisempia pakkauksia kierrättämällä ja hävikkiä vähentämällä

Pakkausten valmistaminen on globaalia liiketoimintaa, jonka arvo on satoja miljardeja euroja vuosittain. Ryynäsen mukaan tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää, että pakkaukset valmistetaan kestävästi. Esimerkiksi tyhjät pakkaukset voidaan kerätä, kierrättää ja käyttää raaka-aineina seuraavien tuotteiden valmistukseen.

– Muutos vaatii uusia jätteidenkeräysjärjestelmiä sekä kuluttajatottumusten muuttamista. Myös valmistuksen aikaista hävikkiä on pystyttävä vähentämään ilman, että tuotteen laatu vaarantuu.

Tutkimuksessa on käytetty esimerkkinä tupakkapakkauksia, mutta malli on suunniteltu niin, että se soveltuu myös muunlaisille pakkauksille.

Väitöstilaisuus Lappeenrannassa 2.12.2022

Diplomi-insinööri Marko Ryynäsen väitöskirja “A forecasting model of packaging costs: case plain packaging” tarkastetaan 2.12.2022 klo 12.15-15.00 LUT-yliopiston auditoriossa 1316. Linkki tapahtumaan.