Myös jätteiden kierrätykseen on kehitetty uusia älykkäitä innovaatioita. Naantalin asuntomessuilla Luonnonmaan korttelikeräyspisteelle on sijoitettu LSJH:n ensimmäinen digitaalinen näyttö ja jäteastioiden täyttymistä seurataan etäyhteydellä.
Uutiset

LSJH: Älykkäämpiä ratkaisuja asukkaiden jätteiden kierrätykseen Naantalin asuntomessuilla

Perjantaina avautuvilla Naantalin asuntomessuilla tehokkaampi jätehuolto ja jätteiden helppo lajittelu ovat olleet tavoitteena jo aluetta kaavoitettaessa. Keskitetty, alueen yhteinen korttelikeräyspiste ja uusi teknologia avaavat mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisiin ratkaisuihin kotitalouksien kierrätyksen tehostamiseksi.   

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste halutaan tulevaisuudessa nostaa jopa 65 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää tehdä kierrättämisestä arjen elämässä mahdollisimman helppoa. Naantalin asuntomessuilla kierrätystä on helpotettu alueen yhteisellä korttelikeräyspisteellä. 

– Naantalissa asuntomessualueen kaavaan liitettiin yhteinen keskitetty korttelikeräyspiste, jota kaikki uuden alueen kotitaloudet ovat sitoutuneet käyttämään. Keräyspiste on sijoitettu luontevasti alueen kulkureitin varrelle, jolloin biojäte, paperi, metalli, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä polttokelpoinen jäte löytävät helposti niille varattuihin astioihin, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) palvelupäällikkö Sanna Rajala.  

– Kun lähes 50 omakotitalon porteilta jäävät pois omat jäteastiat, säästyy asuinalue myös niiden tyhjennyksistä aiheutuvalta liikenteeltä. Samalla asumisviihtyvyys paranee ja asuinalueen hiilijalanjälki pienenee.  

Jäteastioiden täyttymistä seurataan etäyhteyksillä

Naantalissa LSJH:n keräyspisteen yhteistyökumppanina on suomalainen Molok Oy. Molokin jäteastiat ovat lukittuja ja avautuvat sähköisillä, asuntokohtaisilla avaimilla. Ne mahdollistavat uusien, älykkäämpien toimintojen lisäämisen astioihin. 

Messualueen keräyspisteessä astioiden täyttymistä seurataan etäyhteyksin, mikä helpottaa tyhjennystarpeiden ennakointia. Paloturvallisuutta parantavat lukitukseen kytketyt sensorit, jotka mittaavat astian lämpötilaa ja varoittavat mahdollisesta tulipalovaarasta.     

– Teknologia ja uudet innovaatiot vievät jätehuoltoa ja kiertotaloutta jatkuvasti eteenpäin. Tulevaisuudessa jäteastia saattaa esimerkiksi punnita asukkaan tuoman jätteen, jolloin asukkaan jätemaksut voidaan sitoa tuotetun jätteen määrään, Sanna Rajala sanoo. 

Diginäyttö viestikanavana

Naantalin Luonnonmaalla korttelikeräyspisteelle on sijoitettu myös LSJH:n ensimmäinen digitaalinen näyttö. Messujen ajan se antaa messuvieraille kierrätys- ja lajitteluvinkkejä, mutta messujen päätyttyä se palvelee alueen asukkaita asukasviestinnän kanavana ja lisää mahdollisuuksia myös erilaisille viestinnän kokeiluille.  

– Voimme välittää näytöllä lajitteluohjeiden lisäksi tietoa palveluistamme, mutta myös vain alueen asukkaille kohdistettua tietoa esimerkiksi muuttuvista tyhjennysaikatauluista tai tietoa pisteeseen tuodun jätteen määristä. 

Digitalisaatio sekä uudet jätehuoltoratkaisut ja keräysmenetelmät ovat LSJH:lle arvokas väline yhtiön palvellessa omistajakuntiensa asukkaita ja edistäessä resurssitehokasta ja alueellista kiertotaloutta.  

Tutustu asuntomessujen näytteilleasettajiin tästä.