Uutiset

Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia päivitetään – Ilmianna ongelmat

Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystä varten Varsinais-Suomen ELY-keskus ja seudun kunnat järjestävät kaikille avoimen asukaskyselyn, johon toivotaan palautetta liikenteen ongelmista ja vaaranpaikoista. Kysely toteutetaan 4.10–29.10.2021 välisenä aikana.

Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö on tarkoitus käynnistää vuonna 2022. Tätä ennakoiden Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat kartoittavat alueen asukkailta ja alueella toimivilta yrityksiltä liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä kehittämistarpeita. Kyselyssä on myös mahdollista kertoa itselleen viime vuosina tapahtuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista. Edellisen kerran vastaavanlainen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin vuonna 2011.

Kysely toteutetaan karttapohjaisena ja siihen voi vastata 4.10.–29.10.2021 välisenä aikana osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/3j9n48w3sgi2 

Kyselyn keskeisistä tuloksista laaditaan yhteenveto ja tiedote loppuvuoden aikana ja yksityiskohtaisemmin kaikki vastaukset käydään läpi vuoden 2022 puolella, kun itse suunnitelmahanke käynnistyy. Liikenneturvallisuuskyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy osana Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuuskoordinaattorityötä.