Logomonsilta, kuva: Eelis Lynne
Uutiset

Logomonsilta avautui keskiviikkona

Turun ratapiha-alueen ylittävä Logomonsilta on valmistunut. Silta avattiin yleisölle keskiviikkona 3.11. kello 14.

Turun ratapiha-aluetta kehitetään osana kaupungin keskustan kehittämistä. Alueen koillispäähän on suunnitteilla matkakeskus, joka mahdollistaa juna- ja linja-autoliikenteen saumattoman matkaketjun. Matkakeskuksen suunnittelu liittyy laajempaan, koko Aninkaisten alueen kehittämiseen.

Ratapiha-alueen luoteispäähän on suunnitteilla uusi asuinalue ja monitoimiareena. Logomonsilta palvelee myös näihin liittyvää kävelyliikennettä, vaikka asuinalueen yhteyteen onkin suunnitteilla myös uusi Humalistonsillan korvaava yhteys ratapiha-alueen yli.

Alueen keskiosassa on toiminut jo kymmenen vuotta kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus Logomo. Kävely-yhteys rata-alueen yli palvelee luonnollisesti Logomon asiakkaita ja liittää keskuksen aikaisempaa tiiviimmin kaupungin keskustaan sekä keskustan puoleisiin joukkoliikenne- ja pysäköintiratkaisuihin. Myös Logomon viereen rakentuneen uuden kerrostaloalueen asukkaat saavat sillan myötä suoran yhteyden keskustaan.  

– Ratapiha-alueella on suuri estevaikutus kiskojen erottamien kaupunginosien välillä. Logomonsilta vähentää merkittävästi tätä estevaikutusta ja yhdistää kaupunginosia toisiinsa. Silta tulee olemaan tärkeä elementti tulevassa ratapihan eri puolten mittavassa kaupunkikehityksessä, jonka myötä sillan hyödyt tullaan saamaan täysimääräisesti käyttöön, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Sillan suunnittelusta järjestettiin insinööritaitokilpailu vuonna 2016. Kilpailussa kiinnitettiin huomiota myös sillan arkkitehtoniseen kokonaisvaikutelmaan, joka toimii suunnannäyttäjänä koko alueen kehittämiselle. Kilpailun voitti Jousi-niminen ehdotus, jonka perusteella silta on toteutettu. Voittaneen kilpailuehdotuksen oli laatinut VR Track Oy arkkitehtikumppaninaan C&J Arkkitehdit Oy.

Sillan visuaalista vaikuttavuutta lisää siinä toteutettu valaistus. Yleisvalaistuksen ratkaisut perustuvat siihen, että valon sävy on miellyttävä eikä valo aiheuta häiritseviä heijastuksia. Valaistus on muuntuvaa, sillä kattorakenteisiin sijoitetut älykkäät tutkat havaitsevat käyttäjien määrän ja liikkeen suunnan.

Silta mahdollistaa myös valotaiteen esittämisen. Valaistuksen on suunnitellut Lighting Design Collective Oy.

Sillan rakentamiseen on liittynyt monia vaiheita ja myös määrärahatarkistuksia. Lopulliset kustannukset toteutuivat kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymän määrärahavarauksen 21,6 M€ puitteissa.

Rakennuttajalle sillan valmistuminen on helpotus, sanoo kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää:

– Olemme toteuttaneet sen, mitä kaupungin kehittämisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi. Silta on rakennettu kaupungin ja kaupunkilaisten parhaaksi. Nyt tuntuu hyvältä, että silta on valmis, ja kaupunkilaisten ja vieraiden käytettävissä.