Liedon Säästöpankki
Pankin asiakasvarat kasvoivat 10,3 % vertailukauteen nähden. Haastavista sijoitusolosuhteista huolimatta pankin asiakkaat ovat jatkaneet sijoittamista alkuvuonna.
Uutiset

Liedon Säästöpankilla erinomainen alkuvuosi

Liedon Säästöpankin asiakasliiketoiminta jatkoi kasvuaan alkuvuoden aikana. Liikevoittoa ajalla 1.1. – 30.6.2022 kertyi 10,7 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla). Pankin kulu-tuotto -suhde oli 53,0 % (61,9 %). Hyvään tulokseen vaikuttivat etenkin asiakasliiketoiminnan positiivinen kehitys ja onnistuneesti toteutettu Mietoisten Säästöpankin liiketoimintakauppa.

Pankin vakavaraisuus säilyi vahvana liiketoiminnan volyymien merkittävästä kasvusta huolimatta ja oli budjetoidun mukaisella, erittäin vahvalla tasolla, 24,0 %. Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 18,0 % ja oli 1 285,3 miljoonaa euroa (1 089,6). Luotonannon kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 1 300,5 miljoonaa euroa (1 125,4), jossa kasvua oli 15,6 %. Järjestämättömät saamiset pysyivät pieninä, ollen 2,1 % kokonaisluottokannasta.

Pankin asiakasvarat kasvoivat 10,3 % vertailukauteen nähden ja olivat 30.6.2022 yhteensä 1 492,2 miljoonaa euroa (1 353,5), josta talletusten osuus oli 988,6 miljoonaa euroa (840,7). Haastavista sijoitusolosuhteista huolimatta pankin asiakkaat ovat jatkaneet sijoittamista alkuvuonna. Asiakkaiden rahastoihin sijoitetut varat kasvoivat 7,3 % vertailukauteen nähden ja olivat 30.6.2022 yhteensä 270,9 miljoonaa euroa (252,4).

– Olemme erittäin tyytyväisiä ensimmäisen vuosipuoliskon suoritukseemme. Tulos on erinomainen ja asiakasliiketoiminnan tulos niin ikään merkittävästi viime vuotta parempi. Liiketoiminnan kasvusta huolimatta olemme pystyneet pitämään asiakastyytyväisyyden erittäin hyvällä tasolla, toteaa toimitusjohtaja Jouni Niuro.

– Lisäksi on mukava huomata, että Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankin yritysjärjestely on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan; esimerkiksi asiakkaiden varat rahasto-, vakuutus- ja tilisäästämisen palveluissa jatkoivat kasvamistaan heinäkuun aikana, kertoo Niuro.

-Yhdistymisen jälkeenkin ovat Oma Säästöpankin palvelut tarjolla nykyisissä konttoreissamme ja nykyisillä toimipaikkakunnillamme, painottaa Niuro.

Loppuvuoden näkymät

Makrotalouden epävarmuus on kasvanut kiihtyvän inflaation ja heikentyneiden BKT-ennusteiden seurauksena. Ukrainan sodan vaikutukset ja Venäjän-kaupan nopea heikentyminen synkistävät myös Suomen talouden näkymää.

Turun talousalueen taloudellinen aktiivisuus on pysynyt talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta hyvällä tasolla ja Liedon Säästöpankin liiketoiminnan odotetaankin kehittyvän Suomen talouden haasteista huolimatta hyvin loppuvuoden aikana.

Korkojen nousun ennakoidaan parantavan pankin korkokatetta loppuvuoden aikana. Pankin vakavaraisuuden ja likviditeettiaseman ennakoidaan säilyvän vahvalla tasolla.

Liedon Säästöpankki ilmoitti 13.5.2022 aloittavansa yhdistymisneuvottelut Oma Säästöpankin kanssa. Lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään loppuvuodesta 2022. Oma Säästöpankilla on yhdistymisen jälkeen Suomen suurimpana säästöpankkina palveluita lähes 50 paikkakunnalla sekä kattavat digitaaliset palvelut kaikkialla Suomessa.