Verkossa leviää yhä enemmän väkivaltaista kuvamateriaalia, jossa jopa hyvin vakavaa ja raakaa väkivaltaa kohdistetaan lapsiin. Väkivaltakuvat ovat vahingollisia myös lapsille, jotka materiaalia näkevät.
Uutiset

“Lapseen kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa esittävä kuvamateriaali tulisi kriminalisoida”, vaatii Lapsiasiavaltuutettu

Verkossa ja älylaitteilla leviää entistä enemmän materiaalia, jossa lapseen kohdistetaan väkivaltaa. Tällaisen materiaalin hallussapitoa ei ole kielletty, ja vain raakaa väkivaltaa sisältävän materiaalin levittäminen on rangaistavaa. Lapsiasiavaltuutettu pyytää oikeusministeriötä arvioimaan lapsiin kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa kuvaavan materiaalin hallussapidon rangaistavuutta.

Verkossa leviää yhä enemmän väkivaltaista kuvamateriaalia, jossa jopa hyvin vakavaa ja raakaa väkivaltaa kohdistetaan lapsiin. Väkivallan kohdistaminen lapseen sekä väkivallan kuvaaminen ja jakaminen verkossa on erittäin vahingollista väkivallan uhriksi joutuneelle lapselle. Väkivaltakuvat ovat vahingollisia myös lapsille, jotka materiaalia näkevät.

– Usein tekijöinä ovat aikuiset, mutta myös lapset itse kuvaavat toisiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tutkimusten mukaan lapset ja nuoret käyttävät sosiaalista mediaa väkivallan ihannointiin, esittämiseen ja väkivaltaan yllyttämiseen, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kuvaa.

Älypuhelimet tekevät väkivallantekojen kuvaamisen helpoksi. Yksityisistäkin puhelinviesteistä tai sosiaalisen median ryhmistä videot leviävät herkästi julkisiin ryhmiin. Sosiaalisessa mediassa materiaali voi saavuttaa nopeasti laajan yleisön, minkä lapsi voi kokea palkitsevana. Laajalle leviävä kuvamateriaali on uhrille erityisen nöyryyttävää.

Lapsiasiavaltuutettu kuitenkin korostaa, että alaikäisten ohjautumista rikosoikeusjärjestelmään tulee välttää ja, jos mahdollista, löytää korvaavia keinoja rikoksiin puuttumiseksi.

Valtiolla on velvollisuus suojella lasta väkivallalta

Rikoslain mukaan väkivaltaa kuvaavan materiaalin hallussapito ei ole kiellettyä. Ainoastaan raakaa väkivaltaa, kuten teloitusta tai kidutusta sisältävän materiaalin levittäminen on rangaistavaa. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kuvaavat materiaalit syntyvät kuitenkin tilanteissa, joissa lapsiin voidaan tosiasiallisesti kohdistaa vakavaa väkivaltaa.

– YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa sopimusvaltioita, Suomi mukaan lukien, hyvin vahvasti ja kattavasti ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin lasten suojelemiseksi väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Väkivalta voi vaarantaa lapsen oikeuden elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen, lakimies Merike Helander muistuttaa.

Ammattilaisilla ei tällä hetkellä ole riittäviä, lakiin perustuvia keinoja puuttua verkossa leviävään kuvamateriaaliin.

Rangaistavuus on vahva signaali

Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito on rikoslaissa rangaistavaa sillä perusteella, että kuva on voinut syntyä lasta seksuaalisesti hyväksi käyttämällä. Samalla perusteella myös lapseen kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa esittävä kuvamateriaali tulisi kriminalisoida.

Mikäli lapsiin kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa sisältävää materiaalia voi pitää hallussaan ja levittää ilman pelkoa rangaistuksesta, se antaa väärän signaalin niin aikuisille kuin lapsillekin.

– Se voi toimia kannustimena sosiaalisen median kautta leviävälle väkivallalle. Samalla se jättää väkivallan uhreina olevat lapset vaille suojelua, Pekkarinen toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu pyytää oikeusministeriötä arvioimaan lapsiin kohdistuvan vakavaa väkivaltaa kuvaavan materiaalin hallussapidon rangaistavuutta ja esittää, että asiaa selvitettäisiin mahdollisimman pikaisesti.