Lähialueen yrittäjät vastaavat ensi helmikuusta lähtien Naantalin, Pöytyän ja Marttilan saostus- ja umpilietesäiliöiden tyhjennyksistä.
Uutiset

Lähialueen yrittäjät jatkavat lietekuljetuksia Naantalissa, Pöytyällä ja Marttilassa

Lähialueen yrittäjät vastaavat ensi helmikuusta lähtien Naantalin, Pöytyän ja Marttilan saostus- ja umpilietesäiliöiden tyhjennyksistä. Lopulliset tyhjennysreitit valmistuvat syksyllä. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) lähestyy nyt Pöytyän ja Marttilan kiinteistönomistajia kirjeellä, jossa heitä pyydetään ilmoittamaan tiedot kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä. Näin varmistetaan lietehuoltopalveluiden jatkuminen katkeamattomana.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on käynnistänyt Naantalin, Pöytyän ja Marttilan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten suunnittelun. Alueilla on jo aiemmin kartoitettu kiinteistöjen jätevesijärjestelmätietoja, mutta osalta kiinteistöjä tarvittavat tiedot puuttuvat vielä. Marttilassa ja Pöytyällä kiinteistönomistajille on nyt lähetetty aiheesta kirjeet, ja puuttuvat tiedot pyydetään ilmoittamaan viimeistään 21.6.2023.

Paikalliset yrittäjät urakoitsijoiksi

Naantalin ja Pöytyän-Marttilan urakka-alueet kilpailutettiin alkuvuodesta. Alueet jaettiin yhden auton urakka-alueisiin ja hankinnassa otettiin käyttöön hankintalainmukainen kilpailutusmalli, jossa sama urakoitsija saattoi voittaa vain toisen kahdesta urakasta. Ensi helmikuusta alkaen tyhjennyksistä vastaa LSJH:n kilpailuttama urakoitsija ja asiakaspalvelusta LSJH. Lietteet viedään käsiteltäväksi Gasumille Turkuun.   

Naantalissa urakoitsijaksi valittiin raisiolainen KV-Koneurakointi Oy. Urakka-alueeseen kuuluvat Manner-Naantali sekä siltayhteyden päässä sijaitsevat saaret. Lisäksi urakkaan lukeutuvat lauttayhteyden takana sijaitsevat Velkua, Velkuanmaa ja Aaslaluoto. Muiden saarien lietetyhjennykset jatkuvat toistaiseksi kuten tähän asti. LSJH kilpailuttaa niiden tyhjennykset myöhemmin.

Marttilassa ja Pöytyällä urakoista vastaa monelle tuttu oripääläinen Jätehuolto Mäkiö Oy. Molemmissa kunnissa urakka-alue kattaa kaikki keskitetyn viemäriverkoston ulkopuoliset kiinteistöt, jotka kuuluvat lietetyhjennysten piiriin.

– Tyhjennysreitit valmistuvat syksyn aikana. Pyrimme laatimaan ne mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeita palveleviksi, mutta myös taloudelliset- ja ympäristönäkökohdat huomioiviksi. Siksi lähetämme näinä päivinä kyselyn sellaisille Marttilan ja Pöytyän alueen asukkaille, joilta emme vielä ole saaneet tietoa kiinteistön mahdollisesta jätevesijärjestelmästä, kantovedestä tai viemäriasiakkuudesta. Vastausohjeet löytyvät kirjeestä, sanoo palvelupäällikkö Greta von Wendt LSJH:sta.

– Meillä ei ole tarkkoja tietoja kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä eikä vesiosuuskunnista. Jos saatte kirjeen, vaikka kiinteistönne kuuluu viemäriverkostoon, toivomme myös siitä ilmoitusta sähköisen asioinnin kautta, von Wendt jatkaa.

Lietteen hyödyntäminen maataloudessa mahdollista myös jatkossa

LSJH tiedottaa asiakkaita kaivotyhjennyksiin liittyvistä käytännön asioista kirjeellä loppusyksyn aikana. Jätehuoltomääräysten mukaan säännöllisesti tyhjennettäville sakokaivoille ja pienpuhdistamoille tulee kirjeessä ehdotus tyhjennysviikosta. Umpisäiliöt tyhjennetään asukkaiden pyynnöstä.

– Keskitettyihin kuljetuksiin siirtyminen ei estä lietteiden hyödyntämistä maataloudessa, vaan omassa asumisessa ja enintään viidessä lähellä sijaitsevassa asuinkiinteistössä syntyneet lietteet voi hygieeniseksi käsiteltyinä edelleen levittää pellolle. Lietteen hyödyntämisestä, alkuperästä ja käsittelystä on kuitenkin tehtävä ilmoitus Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnalle, Greta von Wendt kertoo.

Tulevat tyhjennyshinnat ei ole vielä tiedossa. Tyhjennyshintoihin vaikuttavat kilpailutuksesta saadut hinnat, mutta myös kuljetushintoihin käytettävä, koko LSJH:n toimialueen kattava tasataksa. Jätehuoltolautakunta vahvistaa hinnat taksassaan tämän vuoden lopulla. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusvastuu Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueen 18 kunnassa siirtyy vuoden 2026 loppuun.