Jos tulosi ovat muuttuneet alkuvuodesta, kannattaa tarkistaa tuloraja OmaVerossa ja tehdä tarvittaessa uusi verokortti.
Uutiset

Lähes miljoonalla henkilöllä on liian pieni veroprosentti

Jos tulosi ovat muuttuneet alkuvuodesta, kannattaa tarkistaa tuloraja OmaVerossa ja tehdä tarvittaessa uusi verokortti. Jos hait alkuvuonna sähkövähennystä arvioimalla tammi-huhtikuun sähköenergiakulujen määrän, nyt on hyvä hetki hakea uusi verokortti toteutuneiden kulujen perusteella.  

Verohallinto arvioi, että verokortin tuloraja ylittyy 970 000 henkilöllä, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–heinäkuun 2023 aikana. 

Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosenttia korkeammalla lisäprosentilla. 

– Jos tulot ovat muuttuneet alkuvuodesta merkittävästi, kannattaa tehdä OmaVerossa uusi verokortti loppuvuodeksi. Kun uuden verokortin tekee nyt, korkeammat tulot ja mahdollisesti noussut veroprosentti ehditään huomioida ennakonpidätyksessä tasaisesti syksyn mittaan, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Heikki Koskela

Arvioi loppuvuoden tulot ja vertaa niitä OmaVerosta löytyvään tulorajaan 

Verokortin tulorajan riittävyys on helppo tarkistaa itse. Tuloraja löytyy sekä OmaVerosta, verokortista että verokortin mukana toimitettavasta ennakkoperinnän päätöksestä. 

Omia, tiedossa olevia tuloja kannattaa verrata verokortin tulorajaan. Jos vaikuttaa siltä, että tuloraja ei riitä loppuvuoden tuloille, on paikallaan tilata uusi verokortti, Koskela sanoo. 

Miten tarkistan onko verokorttini tuloraja riittävä loppuvuodelle? – vero.fi 

Haitko sähkövähennystä arvion perusteella? Tilaa uusi verokortti toteutuneilla sähköenergiakuluilla 

Yhteensä 1 800 henkilöä haki alkuvuodesta sähkövähennystä arvioimalla tammi–huhtikuun 2023 sähköenergiakulunsa verokorttihakemukselle. Jos verokorttia varten ilmoitetut sähköenergiakulut perustuivat arvioon, kannattaa nyt tarkistaa tammi–huhtikuun sähkölaskut ja hakea loppuvuotta varten uusi verokortti toteutuneilla sähköenergiakuluilla.  

– Näin verokortti lasketaan oikean suuruisen vähennyksen perusteella ja tuloista pidätetään oikea määrä veroja, Koskela sanoo.  

Kaikkiaan sähkövähennystä on hakenut tänä vuonna 2 200 asiakasta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viime syksynä arvioitiin. Yhtenä syynä tähän on viime talven leuto sää.   

Sähkövähennykseen on oikeus, jos tammi–huhtikuun 2023 sähköenergiakulut olivat yhteensä yli 2 000 euroa. Sähköenergiakuluihin ei lasketa mukaan sähkön siirtoa.   

Sähkövähennystä voi hakea edelleen joko ilmoittamalla tammi–huhtikuun sähköenergiakulut verokorttihakemuksessa tai täydentämällä ne ensi keväänä esitäytetylle veroilmoitukselle.  

Verohallinto muistuttaa tulorajan tarkistamisesta myös tekstiviestillä 

Verohallinto on jo neljänä vuonna lähettänyt tekstiviestin sellaisille asiakkaille, joiden verokortin tuloraja uhkaa Verohallinnon tietojen mukaan ylittyä.  

Tekstiviestejä lähetetään tänä syksynä yhteensä noin 8 000 asiakkaalle, joista 4 000 sai tekstiviestin viime viikolla. Tänä vuonna asiakkailta kysytään myös palautetta muistutusviesteistä.  

Tekstiviestissä kehotetaan tarkistamaan tuloraja ja tarvittaessa tekemään uusi verokortti OmaVerossa. 

− Verohallinnon tekstiviesteissä lähettäjänä näkyy Vero Skatt. Niissä ei ole linkkejä mihinkään eikä niissä pyydetä asiakkailta tietoja, vaan ohjataan toimimaan tarvittaessa OmaVerossa, Heikki Koskela sanoo.