Kreate käynnistää Kaarinassa Mt 180 Saaristotiellä sijaitsevan Kuusistonsalmen siltahankkeen elokuussa. Nykyisen sillan viereen rakennetaan ensin varasilta, joka mahdollistaa vanhan ja huonokuntoisen sillan purkamisen ja uuden rakentamisen entiselle paikalleen ilman häiriöitä liikenteelle alueelle, matkailijoille ja saariston elinkeinoelämälle tärkeällä väylällä.
Uutiset

Kreate aloittaa Kuusistonsalmen sillan rakentamisen – ensimmäisessä vaiheessa liikenne varasillalle

Infrarakentaja Kreate käynnistää Kaarinassa sijaitsevan Kuusistonsalmen siltahankkeen elokuussa. Liikenne alueelle, matkailijoille ja saariston elinkeinoelämälle tärkeällä Mt 180 Saaristotiellä halutaan pitää sujuvana myös rakentamisen aikana. Nykyisen sillan viereen rakennetaan varasilta, joka mahdollistaa vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen entiselle paikalleen ilman häiriöitä liikenteelle. Hanke valmistuu syyskuun 2024 loppuun mennessä.

Kuusistonsalmen uusi silta rakennetaan 29 metriä pidempänä ja samalle paikalle kuin vanha silta. Uudesta sillasta tulee 2,5 metriä aiempaa leveämpi, jotta jalankulkijoille ja pyöräilijöille saadaan turvallisempi väylä liikkua. Lisäksi urakassa nostetaan maantien tasausta, jotta Kuusiston puolella nousevan mäen jyrkkyyttä saadaan loivennettua. Urakkaa toteuttavat Kreaten silta- ja väylärakentamisen ammattilaiset.

– Hankkeeseen kuuluu varasillan toteuttaminen, vanhan sillan purkaminen ja uuden rakentaminen sekä väylätöitä. Lisäksi rakennamme sillalle läpinäkyvät melukaiteet ja tiealueelle betoniset aidat melun vähentämiseksi. Meillä on kiertotalouden hengessä tahtotilana hyödyntää myös vanhan sillan betonit, mikäli se on mahdollista, kertoo työpäällikkö Matti Rekilä Kreatesta.

Kolme peräkkäistä siltaa remontissa – häiriöt liikenteelle pyritään minimoimaan

Kuusistonsalmen siltahankkeen myötä Kreate rakentaa Mt 180 Saaristotiellä kolmea peräkkäistä siltaa. Kaarinassa sijaitsevan Kuusistonsalmen sillan jälkeen seuraavat sillat ovat Paraisilla Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat, joita rakennetaan Kreaten historian suurimmassa hankkeessa

– Harvoin pääsee samanaikaisesti rakentamaan kolmea peräkäistä siltaa samalla tieosuudella. Siltahankkeiden läheinen sijainti mahdollistaa parhaiden käytänteiden jakamisen Kuusistonsalmen siltahankkeelle, sanoo Rekilä.

Siltojen huonokuntoisuuden vuoksi kaikkien kolmen uusiminen on tärkeää. Erityisesti loma-aikaan vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella on kiinnitetty huomiota liikenteen sujuvuuteen myös rakentamishankkeiden aikana.

– Siltojen uusimisella turvaamme Paraisten suurteollisuuden kuljetukset sekä liikenneyhteyden Turunmaan saaristoon. Kuusistonsalmen sillan rakentaminen samaan aikaan käynnissä olevan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeen kanssa minimoi töiden aikaista liikennehaittaa alueella, kertoo siltainsinööri Ari Salo Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Varasillan rakentaminen käynnistyy elokuussa

Kreate käynnistää työt Kuusistonsalmen siltahankkeella heti elokuussa ja aloittaa varasillan rakentamisen vanhan sillan viereen.

– Lähdemme rakentamaan kohdetta tehokkaasti ja tähtäämme siihen, että varasilta avataan liikenteelle jo lokakuussa. Varasilta on kaksikaistainen ja siinä on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Silta rakennetaan teräspaalujen varaan ja asfaltoidaan. Sen kantavuus vastaa Kirjalansalmen nykyisen sillan kantavuutta ja nopeusrajoitus on vähintään 30 kilometriä tunnissa, Rekilä kertoo. Kun liikenne on siirretty varasillalle, pääsee Kreate aloittamaan vanhan sillan purkutyöt turvallisesti liikennettä häiritsemättä. Työn tilaajana on Varsinais-Suomen ELY-keskus ja sillan on määrä olla valmiina 30.9.2024.