Intrumin yritysten maksuviivetutkimuksen mukaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on noussut 7,55 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.
Uutiset

Konkurssien määrät kasvussa ja ylittävät jo koronavuosien tason

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan yritysten maksuviiveet ovat kasvaneet alkuvuonna lähes kaikilla toimialoilla ja koko Suomessa verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Epävarma taloustilanne näkyy myös konkurssiin asetettujen yritysten lukumäärässä. Määrä on noussut jyrkästi ja on nyt korkeampi kuin koronapandemian alkaessa vuonna 2020.

Intrumin yritysten maksuviivetutkimus vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä  paljastaa, että maksuviiveellisiä yrityksiä oli lähes 19 300 eli 5,6 prosentilla suomalaisista yrityksistä on vaikeuksia selvitä laskuistaan. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on noussut 7,55 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

Maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi lähes kaikilla toimialoilla ja eniten viiveitä oli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori on kaikilla toimialoilla huomattavasti matalammalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna luottamus on noussut vähittäiskaupassa ja palvelualalla, mutta laskenut muilla toimialoilla*. Maakuntatasolla maksuviiveellisten yritysten osuus on kasvanut melkein kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaata ja Kainuuta.

– Majoitus- ja ravitsemusala on erittäin suhdanneherkkää, joten oletettavasti osa viiveiden määrän kasvusta selittyy hintojen nousun tuomien vaikeuksien seurauksena, eikä pelkästään taloudellisen aktiivisuuden kasvusta aiheutuvana. Koronarajoitusten purku näkyi myös vielä viime vuoden luvuissa. Maksuviiveellisten yritysten määrä julkishallinnossa laski eniten, mikä voi olla seurasta hyvinvointialueiden uudelleenjaosta ja ettei toiminta niissä ole vielä ihan täysillä lähtenyt käyntiin, avaa Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala tutkimustuloksia. 

Toteutuvatko ennusteet lievästä taantumasta?

Koko viime vuoden ajan korkealla laukannut inflaatio laski Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 6,8 prosenttiin maaliskuussa, kun se vielä helmikuussa oli 7,9 prosenttia**. Laskuun vaikutti muun muassa polttoaineiden hintojen halpeneminen. Sen sijaan ruoka on jatkanut kallistumistaan ja se näkyy yhä kuluttajien ostovoiman heikentymisenä. Hintojen nousu ja voimakkaasti nousseet korot sekä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus vaikuttaa viiveellä Suomen talouden kasvuun, eikä esimerkiksi vientimarkkinoiden kysyntä oletettavasti nouse kovin nopeasti. Tälle vuodelle ennustetaan lievää talouden taantumaa, mikä voi johtaa luottamuksen heikentymiseen, jos yksityinen kulutus laskee selvästi. Suomen Pankin ennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna 0,2 %***.

Talouskasvun ennusteessa on kuitenkin vielä monta epävarmuustekijää. Jos työllisyysaste säilyy hyvänä ja inflaatio jatkaa laskua, kuluttajien luottamus omaan talouteen voi vahvistua. Lisäksi yritysten investoinnit vihreään siirtymään voivat toteutuessaan vaikuttaa ennakoitua positiivisemmin talouskasvuun. Myös ulkomaan kauppa voi elpyä, jos raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelman poistuu ennakoitua nopeammin Kiinan avautumisen myötä.

Iskala muistuttaa, että talouden epävarmuus nostaa luottokaupan riskejä. Luottoriskien hallinta on liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita, sillä maksuviiveet aiheuttavat vaikeuksia yritysten kassavirtaan ja voivat hidastaa muun muassa tulevaisuuden investointeja.

– Energiakriisi ei onneksi iskenyt niin pahasti kuin uskoimme, mutta rahoitusmarkkinoilla on nyt paljon epävarmuutta, mikä on johtanut korkotasojen heilahteluihin. Tämän lisäksi korkea inflaatio vaikeuttaa yhä liiketoiminnan ennustettavuutta. Yritysten maksukyvyn muutokset voivat olla hyvinkin nopeita. Tämä näkyy meillä perintätoimeksiantojen määrien ja pääomien kasvuna. Tällaisessa toimintaympäristössä yritysten maksuvaikeudet oletettavasti kasvavat. Parhaiten maksuvaikeuksien tuomien ongelmien torjumisessa auttaa ajantasainen perintädatan seuraaminen, koska yritykseen kohdistuvan perinnän lisääntyminen ennustaa hyvin tulevia vakavia maksuvaikeuksia.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 345 000 suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.1. – 31.3.2023. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy heinäkuussa.