Yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Maija Koivunen
Hyvä tietää, kumppanuus

Kolme vinkkiä yrityksen rahoituksen suunnitteluun

Rahoituksen avulla perustetaan yrityksiä, investoidaan, kasvatetaan ja kehitetään yrityksiä sekä toteutetaan omistusjärjestelyjä. Suorien hankkeiden lisäksi rahoituksella on keskeinen rooli yritysten kassanhallinnassa kustannusten tullessa maksettaviksi ennen myyntitulojen kotiutumista. Rahoitus voi myös kohdistua yrityksen tai yrittäjän varallisuuden kasvattamiseen.

Tässä muutama vinkki rahoituksen suunnitteluun ja toimivaan rahoitusneuvotteluun:

Kirkasta tavoitteesi. Mihin tähtäät rahoituksen avulla?

  Rahoitettavalle hankkeelle on syytä määritellä taloudelliset tavoitteet. Rahoitus voi kohdistua myytävän tuotteen valmistamiseen tai omien tilojen hankkimiseen vuokratilojen sijasta. Rahoitus voi myös kohdistua omistusjärjestelyihin yrittäjän siirtäessä yrityksensä uusille omistajille. Kaikille näille rahoitustarpeille on mahdollista laskea taloudellisen hyödyn tavoite sekä ennakoida kassavirrat.

  Rahoituksen suunnittelussa on tärkeää laskea, miten rahoitus maksetaan takaisin. Matkan varrelle mahtuu aina yllätyksiä, niin positiivisia kuin negatiivisiakin ja siksi huolellinen suunnittelu auttaa sopeutumaan muutoksiin. Yritys ja sen omistajat voivat kerryttää tärkeää pelivaraa ja puskuria säästämällä ja sijoittamalla lainanlyhennyksen ohella.

  Varaudu näihin rahoittajan kysymyksiin

  Rahoittajan on tunnettava rahoitettava kohde monipuolisesti. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa rahoittaja pyrkii varmistamaan, että yritys selviytyy haetusta rahoituksesta.

  Rahoittaja tarkastelee yrityksen liikeideaa, toimialaa, tulevaisuuden näkymiä sekä velallisen taloudellista tilaa. Arvioinnissa hyödynnetään mm. tilinpäätöstä sekä viimeisimpiä tulos- ja taselaskelmia, jotta saadaan selville yrityksen senhetkinen taloudellinen tila. Nykytilan lisäksi on tärkeää havainnollistaa, miten haettu rahoitus muuttaa yrityksen taloudellista asemaa ja miten yritys suoriutuu tulovirroillaan lainan lyhennyksistä ja koroista.

  Varaudu myös kertomaan liiketoimintaasi liittyvistä riskeistä. Näitä asioita kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös yrityksen omassa strategisessa suunnittelussa.  

  Valitse rahoittajakumppanisi huolella

  Rahoitukseen liittyy aina riskejä ja yrityksen tilanteet muuttuvat välillä nopeastikin. Siksi on tärkeää valita rahoittajaksi sellainen kumppani, joka on tavoitettavissa ja joka tuntee yrityksesi ja sen omistajat läpikotaisin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja tarpeisiin. Aktiivisen ja ammattitaitoisen kumppanin löydät yrityksellesi meiltä OmaSp:stä. Lämpimästi tervetuloa rahoitusneuvotteluihin.

  Tiesitkö tämän OmaSp:stä?

  • Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki
  • Suomen suurin säästöpankki
  • Tase yli 7 miljardia euroa
  • 45 konttoria ja noin 500 asiantuntijaa