Kolmasosa yksin- ja mikroyrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi sairaana
Uutiset

Kolmasosa yksin- ja mikroyrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi sairaana

Kolmasosa yrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi melko sairas. Merkittävin syy sairaana töiden tekemiseen on taloudellinen, kun ei ole varaa jäädä kotiin. Jos yrittäjällä olisi jatkossa käytössään yksi päivä kuukaudessa lisää aikaa hyvinvointinsa ja työkykynsä edistämiseen, suurin osa vastaajista käyttäisi ajan lepäämiseen tai liikuntaan.

Ilmarinen ja MYRY kartoittivat kyselytutkimuksella yksin- ja mikroyrittäjien työkykyä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten yksin- ja mikroyrittäjät voivat nyt ja miten he arvioivat työhyvinvointinsa ja työkykynsä kehittyvän lähivuosina. Kysely lähetettiin Ilmarisen yrittäjäasiakkaille ja Mikro- ja yksinyrittäjän ry:n (MYRY:n) jäsenille ja siihen vastasi 3 931 henkilöä.

Yrittäjyys antaa paljon, mutta kolmannes kokee työkykynsä alentuneeksi  

Yrittäjille tärkeintä hyvinvoinnin kannalta on työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn tekemiseen. Lisäksi keskeiseksi nousi yrittäjyydessä menestyminen ja sen tuoma toimeentulo. Kaksi kolmasosaa vastaajista koki saavansa erittäin vahvasti tai melko paljon intoa, motivaatiota ja merkitystä yrittäjyydestä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 10 % koki työkykynsä erinomaiseksi ja 54 % hyväksi.

Huonoksi tai kohtalaiseksi työkykynsä koki yli kolmannes (36 %) yrittäjistä. Kolmasosa vastaajista on kokenut uupumusta ja työkykyä haittaavaa väsymystä usein tai viikoittain viimeisen vuoden aikana. Vastaajista 26 % ei ole varma tai ei usko, että pystyy terveytensä tai jaksamisensa puolesta jatkamaan nykyisessä yrittäjätehtävässään kahden vuoden kuluttua.

Yrittäjät jakoivat avoimesti näkemyksiään työkykyynsä vaikuttavista muutoksista lähivuosille. Eniten nousivat esille ikään, työelämästä pois siirtymiseen ja perheeseen liittyvät teemat, jotka olivat positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Negatiivisina muutoksina he nostivat terveyteen, työmäärään, stressiin, YEL-maksuihin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä huolia. 

– Yrittäjät pitävät tätä maata pystyssä, eikä sen vuoksi ole Suomen kannalta yhdentekevää, miten tämä joukko voi. Se että jopa kolmannes yrittäjistä kokee työkyynsä alentuneeksi, on huolestuttavaa, toteaa johtava asiantuntija ja työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu Ilmariselta.

Kolmasosa yksin- ja mikroyrittäjistä tekee töitä, vaikka olisi sairaana

Joka viides (21 %) yrittäjä on tehnyt tänä vuonna töitä keskimäärin alle 30 tuntia viikossa ja joka neljännes (28 %) yli 50 tuntia viikossa. Lähes puolet (46 %) yrittäjistä kokee palautumisen työnteosta erittäin tai melko helpoksi ja noin joka viidennellä palautuminen on usein tai aina vaikeaa. 15 % yrittäjistä saa läheisiltään usein tai jatkuvasti todella huolestunutta palautetta jaksamisestaan.

Työterveyshuollon hankkiminen on yrittäjille vapaaehtoista. Vain 25 % yksin- ja mikroyrittäjistä on hankkinut työterveyshuollon palvelut itselleen. 29 % on hankkinut itselleen yksityisen sairauskuluvakuutuksen. 12 % ei tiedä, miten työterveyshuollon palvelut voi järjestää ja 18 % ei koe tarvitsevansa niitä. Jaksamiseen, työkykyyn ja terveyteen liittyvissä asioissa yrittäjät käyttävät tietolähteenään omia läheisiään sekä verkostojaan. 31 % vastaajista ei kaipaa ennaltaehkäiseviä työhyvinvointipalveluita, vaan käyttää niitä vasta, kun tarve tulee akuutisti eteen.