Kauppakamari
Vaikka talouden näkymät ovat monilta osin synkeät, toisaalta avoimista vastauksista nousee esille, etteivät yritykset halua jäädä vellomaan vaikeuksien ja haasteiden alle.
Uutiset

Kauppakamarikysely: Kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu huolestuttavat yrityksiä

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja vaikutukset ovat laajoja. Turun kauppakamarin osalta tuoreesta kyselystä selviää, että kohonneet sähkön hinnat vaikuttavat heikentävästi lähes 74 prosenttiin jäsenyrityksistä ja korkojen nousu huolettaa jo noin 63 prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastanneista Varsinais-Suomen alueen yrityksistä 81,3 prosenttia odottaa tuotantokustannusten kohoavan loppuvuoden aikana.

Tuoreesta talouskyselystä selviää, että 39.5 prosenttia vastanneista arvelee toimipaikkansa kannattavuuden heikentyvän kuluvana vuonna paljon tai jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna. Lähes 37 prosenttia vastaajista arvioi kannattavuuden pysyvän ennallaan ja 22.8 prosenttia kertoo yrityksensä kannattavuuden jopa parantuvan paljon tai jonkin verran.

– Epävarmuus, inflaatio ja kustannusten nopea kasvu huolestuttavat Varsinais-Suomen alueen yrityksiä. Näkymät ovat monilta osin synkeät, mutta toisaalta avoimista vastauksista nousee esille, etteivät yritykset halua jäädä vellomaan vaikeuksien ja haasteiden alle, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Eräs vastanneista toteaakin, että ”negatiivinen asenne vie työhalut ja pilaa elämäiloa. Positiivinen asenne oman itsensä kohdalla on erittäin tärkeä ja se kantaa”. 

Sähkön hinnan nousulla merkittäviä vaikutuksia

Syyskuun alussa tehdyn kyselyn mukaan sähkön hintojen nousulla on merkittävästi tai jonkin verran heikentävä vaikutus noin 73,5 prosentille alueen jäsenyrityksistä. Luku on samansuuntainen kuin muualla maassa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 79 prosenttia odottaa tuotantokustannusten nousevan merkittävästi tai jonkin verran loppuvuoden aikana. Vastanneista 19.5 prosenttia arvioi tuotantokustannusten pysyvän ennallaan ja vain 1.5 prosenttia arvioi tuotantokustannusten laskevan.

Avoimissa vastauksissa korostetaan nousseiden korkojen syövän investointihalukkuutta ja kasvavien lainakorkojen hirvittävän velallisia yrityksiä.

– Riskinä on, että suhdannekehitykseen liittyvän epävarmuuden ja kiristyvien rahoitusolosuhteiden yhdistelmä leikkaa jatkossa yritysten investointimahdollisuuksia. Silloin talouden negatiivinen kierre vahvistuu ja myös pidemmän aikavälin kasvupotentiaali heikkenee, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist toteaa.

Yrityksistä noin 23 prosenttia kertoo konkurssiriskinsä kohonneen merkittävästi tai jonkin verran raaka-aineiden hintojen nousun, saatavuusongelmien tai Venäjän sotaan liittyvien pakotteiden takia. Varsinais-Suomen alueen yrityksistä 74,6 prosenttia vastasi, ettei konkurssiriski ole kohonnut ollenkaan.

– Laajempaa konkurssiaaltoa ei ole toistaiseksi odotettavissa, mutta selvää on, että yritysten näkymät ovat heikentyneet, toteaa Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 5.–7.9.2022 ja siihen vastasi 2658 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi 269. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen yhteydessä 21.9.2022.