Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari
Uutiset

Kauppakamarien eurovaalitavoitteet: Uudet haasteet edellyttävät EU:lta kilpailukyvyn ja turvallisuuden parantamista

Kauppakamarien tänään julkaisemat eurovaalitavoitteet sisältävät kahdeksan teemaa, joita kauppakamarit pitävät ratkaisevana Euroopan kilpailukyvyn ja turvallisuuden kannalta. Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että Suomi on aktiivisesti vaikuttamassa Suomen tavoitteisiin ja nostamassa seuraavalla kaudella EU:n agendan keskiöön kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät kysymykset. Sisämarkkinoiden toimivuus, yhteiset ilmastotavoitteet ja turvallisuuspolitiikka ovat kauppakamarien tavoitelistan kärjessä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan Suomella on monia erityispiirteitä kuten sijaintimme logistiikan ja geopolitiikan näkökulmasta ja erityisintressejä, kuten metsä- ja biotalous, energia-, ympäristö- ja ilmastopolitiikka, sekä liikenne ja logistiikka, joiden edistäminen edellyttää Suomelta aktiivista otetta EU:ssa. 

”Kukaan muu ei edistä Suomen etua kuin Suomi itse. Jotta Suomen ratkaisut päätyvät myös EU:n ratkaisuiksi, pitää Suomen ja suomalaisten toimijoiden ennakkovaikuttaa valmisteltavaan lainsäädäntöön entistä aikaisemmin”, sanoo Romakkaniemi.

Ilmastopolitiikan onnistuminen edellyttää markkinaehtoisempaa otetta 

Vihreä siirtymä on tulevaisuuden kasvun ajuri ja Suomella ja Euroopalla on mahdollisuus tuottaa kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden ratkaisuja kansainvälisiin tarpeisiin. Ilmastopolitiikan seuraavien askelten on kuitenkin oltava markkinaehtoisempia, kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleita. 

”EU:n tavoite ilmastoneutraliteetista vuoteen 2050 mennessä on kannatettava. Viime vuosina se on kuitenkin tarkoittanut sääntelytulvaa. Seuraavalla EU-vaalikaudella tulee keskittyä jo säädetyn lainsäädännön virtaviivaistamiseen ja samalla on pidettävä kiinni siitä, että komission tavoite raportointivelvoitteiden vähentämisestä 25 prosentilla näkyy myös yrityksille”, sanoo Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan myös sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on keskeistä, että sisämarkkinoita rapauttavasta valtiontukikilpailusta päästään seuraavalla kaudella eroon ja palataan tiukempiin tukisääntöihin.

EU:n turvallisuuspolitiikka on myös osa talouspolitiikkaa

Ukraina taistelee Venäjää vastaan koko Euroopan puolesta. On erittäin tärkeää koko Euroopan turvallisuuden kannalta, että EU:n yhtenäisyys ja EU-maiden tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeellista. 

Romakkaniemen mukaan kauppakamarien eurovaalitavoitteessa korostuu talouspolitiikan lisäksi myös EU:n turvallisuuspolitiikka.

Kauppakamarien vaalitavoitteet:

  1. Suomi vaikuttamaan aktiivisesti EU:ssa
  2. EU:n ilmastotavoitteiden kurssi pidettävä – toimeenpanoa tarkasteltava
  3. EU:lta vaadittava parempaa sääntelyä
  4. Sisämarkkinoiden toimivuutta on edistettävä – valtiontukikilpailusta eroon
  5. Lisää osaavaa työvoimaa ja TKI-panostuksia
  6. Kohti päästötöntä liikennettä ja vahvoja väyläverkkoja
  7. EU:n jatkettava aktiivista kauppapolitiikkaa
  8. Ukrainaa tuettava ja EU:n yhteistä turvallisuutta kehitettävä

Kauppakamarien EU-vaalitavoitteet on luettavissa täältä