Tänä aamuna ilmanlaatu on ollut heikoimmillaan huonoa tai välttävää Turun seudun mittausasemilla.
Uutiset

Katupöly heikentää ilmanlaatua Turun seudulla

Ilmanlaatu on Turun seudulla heikentynyt liikenteen ja tuulen nostaman katupölyn vuoksi. Katupölyä syntyy, kun liikenne nostaa kuivilta kaduilta pölyhiukkasia, jotka ovat lähtöisin hiekoitushiekasta, tien pintojen kulumisesta ja nastarenkaiden käytöstä.

Maanantaina 21.3.2022 ylitettiin Paraisten keskustassa hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvotaso (50 µg/m3). Vuorokausipitoisuus oli Paraisten mittausasemalla 54 µg/m3. Raja-arvotaso (50 µg/m3) saa ylittyä korkeintaan 35 kertaa vuodessa. Ylitys oli ensimmäinen Paraisilla tänä vuonna.

Tänä aamuna ilmanlaatu on ollut heikoimmillaan huonoa tai välttävää Turun seudun mittausasemilla. Katupöly saattaa heikentää ilmanlaatua siihen asti, kunnes kadut saadaan puhdistettua hiekoitushiekasta. Viikonlopuksi luvatut sateet myös helpottavat tilannetta.

Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen saattaa aiheuttaa oireita erityisesti herkillä ihmisryhmillä, kuten astmaatikoilla ja pikkulapsilla. Nuha, yskä, hengitysoireet sekä kurkun ja silmien kutina ovat tavallisimpia haittavaikutuksia. Terveyshaittoja voi vähentää seuraamalla ilmanlaatua sekä välttämällä liikkumista ja pidempiaikaista oleskelua vilkkaiden teiden läheisyydessä. Autoilijat voivat helpottaa pölyongelmaa hiljentämällä ajonopeuksia.

Lisätietoja ilmanlaadusta saa ilmanlaatuportaalista, johon Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä tuottaa mittaustietoa: https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu