Maksuttomaan mentorointiohjelmaan haetaan mentoroitavia yrityksiä Kuva: Markus Pentikäinen / Keksi
Uutiset

Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelmaan haetaan mentoroitavia esihenkilöitä

Pienille ja keskikokoisille yrityksille suunnattuun maksuttomaan kansainvälistymisen mentorointiohjelmaan haetaan henkilöitä, jotka haluavat kasvattaa ja kansainvälistää työyhteisöjään Suomessa. Ohjelma tähtää kansainvälistymisen matkalla alkuvaiheessa olevien esihenkilöitten johtamisosaamisen kehittämiseen mentoroinnin ja valmennuksen keinoin. 

Ohjelmaan valitaan 35 esihenkilöä suomalaisista pk-yrityksistä, jotka haluavat kasvattaa ja kansainvälistää työyhteisöjään Suomessa. Kansainvälistämällä työyhteisöä on yrityksellä paremmat mahdollisuudet pärjätä globaalissa toimintaympäristössä. Mentorointiohjelmaan osallistuva esihenkilö voi vasta suunnitella ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamista tai hakea ohjelmasta lisätukea menestyvän ja monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen. Mentoreina ohjelmassa on osaajia, joilla on kokemusta monikulttuurisen työyhteisön rakentamisesta ja johtamisesta sekä kansainvälisten osaajien rekrytoinneista.

– Johtajuus ei ole helppoa, mutta se on usein määräävä menestyksen tekijä. Kehittämällä johtamisen taitoja jatkuvasti monimuotoistuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa, yritys investoi tulevaisuuteen kestävällä tavalla. Yrityksen sisäisten valmiuksien kehittäminen tuo ketteryyttä ja kilpailukykyä, joka voi varmistaa menestystä sekä sisäisillä että globaaleilla markkinoilla, sanoo Business Finlandin Work in Finland -yksikön Diversity & Talent Boost Manager Regina Ainla.

Tulevaisuuden johtajilta vaaditaan yhä enemmän inhimillisyyttä, kulttuurisensitiivisyyttä, globaalien trendien seuraamista ja valmentava johtajuutta liiketoiminnan arjen pyörittämisen lisäksi. Menestys sekä kansallisesti että globaalisti korostaa johtamistaitojen ja muutosjohtamisen tärkeyttä. Business Finland tarjoaa maksuttoman mentorointiohjelman pk-yritysten esihenkilöille yhdessä Suomen Mentorit ry:n kanssa.

– Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelma pilotoitiin vuonna 2023. Ohjelmakokonaisuus keräsi osallistujilta valtavan hyvät palautteet ja on kunnia olla toteuttamassa myös seuraavaa ohjelmaa. Eräs osallistujista kertoi, että hän sai ohjelman myötä yrityksensä johtoryhmän ymmärtämään kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tarpeellisuuden. Toinen palkkasi ensimmäisen kansainvälisen osaajan ohjelman aikana. Kolmas laittoi mentoroinnin myötä koko uransa uusiksi, kertoo ohjelman fasilitoinnista vastaava Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja Niina Pitkänen. Haku mentorointiohjelmaan päättyy 31.12.2023.