Tämä rahoitus on kovan kilpailun takana, sanoo Olli Mankonen Turku Science Parkilta.
Uutiset

Kahdelle turkulaisyritykselle miljoonarahoitus EU-komissiolta

Kaksi turkulaisyhtiötä on saanut merkittävän rahoituksen EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Comptek Solutions Oy:n ja TM System Finland Oy:n hakemukset täyttivät rahoitukselle asetetut tiukat ehdot. Edellytyksenä oli kunnianhimoinen ja globaalisti merkittävä, nykyisiä markkinoita disruptoiva tai jopa kokonaan uusia markkinoita luova hanke.  

Euroopan komission European Innovation Council Accelerator -ohjelman erittäin innovatiivisille, kasvuhakuisille startup- ja pk-yrityksille suunnattu rahoitus koostuu kahdesta osiosta. Avustuksen osuus on enintään 2,5 miljoonaa euroa ja suorana sijoituksena, pääomalainana tai vakuutena myönnettävä pääomakomponentti 0,5–15 miljoonaa euroa. Sen takaajana toimii Euroopan Investointipankki. Taloudellisen tuen ohella hyväksytyt yritykset voivat hyödyntää maksuttomia coaching-, mentorointi- ja muita tukipalveluita.

Comptek Solutions on vuonna 2017 perustettu startup-yritys, jonka juuret ovat Turun yliopiston tutkimuksessa, jota mm. Tekesin rahoittamalla projektilla edistettiin viime vuosikymmenellä. Yhtiö kehittää uutta puolijohdeteknologiaa, jolla voidaan esimerkiksi merkittävästi parantaa näyttöjen ja muiden sähkölaitteiden tehokkuutta ja pienentää energiankulutusta, luoda yhä nopeampia tietoverkkoja  ja entistä tehokkaampia aurinkopaneeleita.

Toinen samasta ohjelmasta rahoitusta saanut turkulaisyhtiö on TM System Finland Oy. Vuonna 1974 perustettu cleantech-yritys toimittaa energiaa säästäviä ja kasvihuonepäästöjä poistavia teknologioita mm. sellu- ja paperiteollisuudelle ja mekaaniselle metsäteollisuudelle. TM System Finland Oy:n SuperDryer™-projektissa yhtiö kehittää puhdasta (zero emission) kuitumassojen skaalautuvaa kuivausjärjestelmää, joka tekee mm. markkina- ja kierrätyssellun, lietteen ja kierrätystekstiilikuidun kuivatuksesta päästöttömän, vähemmän energiaa kuluttavan ja CO2-negatiivisen prosessin. SuperDryer™ toimii uusiutuvilla energioilla ja tukee myös kiertotalouden kasvua mahdollistaen päästöttömän kuivausprosessin eri kokoluokissa ja liiketaloudellisesti kannattavasti. Järjestelmän prototyyppi on jo toiminnassa, ja seuraavassa vaiheessa käynnistetään teollisen mittakaavan laite tuotantolaitoksessa ja tuote kaupallistetaan.

Maaliskuussa 2021 käynnistynyt EIC-ohjelma sai kahdella hakukierroksella yli 4000 hakemusta, joista runsaat 1800 jätti täydennetyn hakemuksen kesä- tai lokakuussa. Turku Science Park Oy:ssä kansainvälisiin yritys- ja TKI-kumppanuuksiin erikoistuneen kasvuvalmentaja Olli Mankosen mukaan EIC-rahoituksen saaminen edellyttää tiukan seulan läpäisemistä. Suomalaiset menestyivät hauissa hyvin.

– Kierrosten tuloksena 164 yritystä on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Joulukuussa varmistuneiden jälkimmäisen kierroksen 99 yrityksen joukossa oli turkulaisten lisäksi neljä muuta suomalaista. Niistä avustuksen saivat Askel Healthcare Oy ja Broadbit Batteries Oy. Turkulaisten lisäksi molemmat rahoituskomponentit saivat Fimuskraft Oy ja Lekatech Oy.

– Tämä rahoitus on kovan kilpailun takana. Sen saaminen edellyttää erittäin merkittävää liiketoimintapotentiaalia ja teknologiaosaamista. Siksi myös hakuprosessiin sisältyy useita vaiheita, joista pääomakomponenttiin liittyy myös ns. due diligence -prosessi, jonka päätyttyä lopullinen pääomapanos varmistuu, Mankonen toteaa.

EIC:n kokonaisrahoitus joulukuun kierroksella oli 627 miljoonaa euroa. Koko vuosille 2021–27 ajoittuva EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa on arvoltaan 95 miljardia euroa. Suomessa EIC-rahoitukseen liittyviä maksuttomia julkisia neuvontapalveluja tarjoaa Business Finland, mutta aiheesta voi keskustella lisää myös Turku Science Parkin Olli Mankosen kanssa.

Lähde: Turku Business Region