Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat heinäkuussa
Uutiset

Jätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat heinäkuussa

Kuntien tulee järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa sijaitsevissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä viimeistään 1.7.2022. Myös useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on järjestettävä heinäkuusta lähtien toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys. Erilliskeräysvaatimusten tavoitteena on saada lajitellusta materiaalista uusia tuotteita sekä vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Asuinkiinteistöjen velvoite kerätä biojäte erikseen koskee taajamissa sijaitsevia rivi- tai kerrostaloja, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla tai vastaavalla pienimuotoisella käsittelyllä, jos kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräykset sallivat tämän.

Jätelaki velvoittaa ilmoittamaan kompostoinnista tai muusta vastaavasta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Näin viranomainen tietää kiinteistön täyttävän lain vaatimukset. Ilmoitusten avulla on mahdollista koota luotettavaa tietoa kompostoinnin määrästä ja laskea se mukaan Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysasteeseen. Lisäksi kiinteistö hyötyy kompostoinnista, sillä sekajätteen tyhjennyksiä voidaan usein harventaa, kun biojäte lajitellaan erikseen. Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä ja lajittelusta saa oman kunnan jätelaitokselta tai jätehuoltoviranomaiselta.

Asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräystä lisätään vaiheittain. Pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin taajamissa sijaitseviin vähintään viiden asunnon kiinteistöihin viimeistään heinäkuussa 2023. Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin, kuten pientaloihin, viimeistään heinäkuussa 2024. Taajamien ulkopuolella asuvia palvelevat pakkausten tuottajan ja kunnan järjestämät pakkausjätteen alueelliset vastaanottopaikat, jotka sijaitsevat usein kauppojen yhteydessä. Tekstiilijätteen alueellinen keräys alkaa viimeistään 2023.

Yhdyskuntajätteiden erilliskeräys muulla kuin asuinkiinteistöillä

Erilliskeräysvelvoitteet koskevat myös useimpia yrityksiä sekä julkisia hallinnon- ja palveluntuottajia. Heinäkuusta 2022 lähtien näiden toimijoiden on järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys, jos yritys sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella. Jätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen vaikuttavat biojätteen, muovipakkausjätteen, paperi- ja kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen sekä metallipakkausjätteen keskimääräiset viikkomäärät.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä ja lajittelusta saa jätehuollon järjestävältä yritykseltä.

Lisätiedot

Sirje Stén
neuvotteleva virkamies
sirje.sten@gov.fi
p. 0295 250 276
Tavoitettavissa 15.6.

Riitta Levinen
ympäristöneuvos
riitta.levinen@gov.fi
p. 0295 250 162
Tavoitettavissa 16.6. alkaen